Documenthouders

Documenthouder

Beeldschermwerkers leggen in praktijk vaak hun documenten vóór het toetsenbord. Dit nek wordt dan sterk gebogen om te lezen, de armen naar voor gestrekt om te typen. Met de papieren langs het toetsenbord moet men steeds het hoofd draaien. Dat kan beter met een documenthouder.

Documenthouder tussen toetsenbord en scherm

Tijdens het overtypen van documenten wisselen mensen hun blik tussen notities, toetsenbord en scherm. De documenthouder dient daarom op één lijn tussen het beeldscherm en het toetsenbord te worden geplaatst. Daarbij dient ook rekening gehouden te worden dat de notities of houder het zicht op het beeldscherm niet belemmeren.

Deze opstelling komt in praktijk het meest voor. Men kan af en toe nog iets noteren op de documenten. Dat is meteen ook het nadeel van een documenthouder. Notities maken is niet evident. Daarom is een testfase steeds zinvol om te zien of het hulpmiddel past met het soort werk dat men doet.

Houder langs het scherm

Wanneer men blind kan typen wordt de documenthouder best op gelijke hoogte als het beeldscherm geplaatst op ongeveer dezelfde kijkafstand. De nek blijft dan rechtop en de ogen moeten niet telkens scherpstellen.

Uit onderzoek bleek inderdaad dat dit de beste opstelling is. Nadeel is dat men niets meer op de papieren kan schrijven. Men duwt de documenthouder dan gewoon om. Testen is de boodschap.

Bron: Ambusam ea 2015 Position of document holder and work related risk factors for neck pain among computer users: a narrative review. Clin Ter. 166 (6): 256-61.

IT materiaal: schermtoetsenbordmuislaptophouderdocumenthoudervoetensteun