Codex X.5 – Moederschapsbescherming

De Codex X.5 Moederschapsbescherming [link] verbiedt het manueel hanteren van lasten gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap, alsook gedurende de negende en tiende week na de zwangerschap. Het vroegere KB uit 1995 is opgenomen in boek X van de codex rond bijzondere werknemerscategorieën.

Risico-evaluatie: tillen van zware lasten

Het wet verplicht de werkgever een risicoanalyse uit te voeren voor een hele lijst risico’s. Daartoe behoort ook het tillen van zware lasten. Om dit concreet te maken worden de grenswaarden uit de Arbobeleidsregel 1.42.1 overgenomen.

Risico-evaluatie
Hele zwangerschap Max. 10 kg
Vanaf week 20 Max. 10x/dag een gewicht van < 5kg
Vanaf week 30 Max. 5x/dag een gewicht van <5 kg

Verboden agentia: manueel hanteren van lasten

In bijlage 2 van de codex X-5 Moederschapsbescherming wordt verwezen naar een lijst van verboden agentia voor de zwangere werkneemster en de werkneemster tijdens de lactatie. Naast handenarbeid bij grondwerk is hier ook het manueel hanteren van lasten tijdens de laatste drie maanden opgenomen en gedurende de 9de en 10de week na de bevalling.

Risico-evaluatie
Tillen Max. 12 x/dag een gewicht van 3 – 23 kg
Trekken en duwen Max. 10x/dag, een last <200 kg, afstand < 30m
Repetitief werk Max. 30 handelingen/min, cyclustijd >30″
Verplaatsen Geen mensen

* Aan alle voorwaarden per risico dient voldaan te zijn

Aandacht vanaf 20 weken

Buiten de wet Moederschapsbescherming, maar wel belangrijke aandachtspunten op vlak van ergonomie zijn vanaf 20 weken. Volgende richtlijnen hanteert men in Nederland:

Risico-evaluatie
Staan Max. 2 uur/dag vanaf 20 weken
Max. 1 uur/dag vanaf 30 weken
Hurken / knielen Max. 25x/dag vanaf 20 weken
Max. 10x/dag vanaf 30 weken
Wandelen Max. 3 uur/dag vanaf 20 weken
Max. 2 uur/dag vanaf 30 weken
Trappen Max. 5 keer/dag, 15 treden

Zie ook:
NIOSH richtlijnen maximum gewicht zwangerschap
Overzicht tillen van lasten