CAO 149 Verplicht telewerken

CAO 149 Verplicht telewerken tijdens Corona

CAO 149 [pdf] gaat specifiek over het aanbevolen of verplicht telewerken tijdens deze Coronacrisis. De collectieve arbeidsovereenkomst heeft bovendien een tijdelijk karakter, tot eind 2021. Het is bedoeld voor de ondernemingen die nog geen regeling hebben uitgewerkt rond occasioneel of structureel telewerken (voor 01/01/2021). Op deze manier dienen alle bedrijven duidelijk afspraken te maken rond het verplicht telewerken of thuiswerken.

Wat moet werkgever doen?

De werkgever moet afspraken maken rond telewerken of thuiswerken om de gezondheid van de medewerkers te garanderen. Deze afspraken moeten bovendien duidelijk gecommuniceerd worden via intranet, e-mail of via digitale vergadering.

Benodigde apparatuur

De werkgever dient afspraken te maken om de benodigde apparatuur ter beschikking te stellen of over een onkostenvergoeding hiervoor. Vermits thuiswerken ook beeldschermwerk is, gaat dit ook over een bureaustoel, groot scherm, apart toetsenbord en muis,… naast een laptop en internetverbinding.

Werktijden

CAO 149 stelt dat de regels van op de bedrijfslocatie ook thuis van toepassing zijn. Toch mag men hiervan afwijken, wat dan dient vastgelegd te worden. Bijvoorbeeld, een bedrijf kan toelaten dat de uren thuis gepresteerd worden tussen 06u ’s morgens en 20u ’s avonds, zodat medewerkers werk en privé makkelijker op elkaar kunnen afstemmen. De prestatienormen zijn dezelfde als wanneer men op bedrijfslocatie werkt.

Beschikbaarbeid en onbereikbaarheid

De momenten waarop de medewerker bereikbaar moet zijn en de manier waarop moet men vastleggen. Bijvoorbeeld, tussen 10 en 12u en tussen 14 en 16u dienen medewerkers beschikbaar te zijn voor digitale vergaderingen en bereikbaar te zijn via telefoon. Buiten de afgesproken werktijden dient de medewerker uiteraard niet bereikbaar te zijn en heeft hij/zij recht op deconnectie.

Controle

De werkgever kan op gepaste en proportionele wijze het gepresteerde werk controleren mits respect voor de privacy van de medewerker. De manier van controleren en beoordelen dient de werkgever vast te leggen en duidelijk kenbaar te maken, aldus CAO 149.

Informeren medewerker

Het is aan de werkgever om de medewerkers te informeren over de richtlijnen en maatregelen. Dit gaat dan vooral over een ergonomische inrichting van de werkpost thuis. Deze vloeien voort uit een multidisciplinaire risicoanalyse. Medewerkers kunnen ook beroep doen op de ergonoom. Een videoconsult is de aangewezen manier, vermits werkplekbezoeken thuis niet gepast zijn.

Wat na Corona?

Deze CAO 149 is tijdelijk en specifiek bedoeld voor het aanbevolen of verplicht telewerken door Corona. Bedrijven die na corona deels willen blijven inzetten op thuiswerken, zullen dan vallen onder de wetgeving van het structureel telewerken. Dit is geregeld in CAO85. Het grote verschil is daarbij dat het thuiswerken gebeurt op vrijwillige basis. Een medewerker mag systematisch één, twee of drie dagen per week buiten de bedrijfslocatie werken. Telewerken in geval van overmacht is geregeld door het occasioneel telewerken.


Lees ook: