BRIEF methode

BRIEF methode

De BRIEF methode staat voor Baseline Risk Identification Ergonomics Factors. De methode is een onderdeel van een bredere systematiek van de risicoanalyse ergonomie door VelocityEHS. Dit is een leverancier van software-oplossingen voor veiligheid en gezondheid op het werk. Voor ergonomie hebben ze HumanTech overgenomen, die de experts en methodiek aanleveren. Met het handig softwarepakket kan men ergonomische risico’s documenteren, opvolgen en beheren.

Kwalitatieve risicoanalyse – HitList

Na een observatie van de werkpost lijst men alle taken op die men ziet gebeuren. Daarna overloopt men tien ergonomische risicofactoren en noteert bij welke deeltaak deze voorkomen. Deze koppelt men ook aan de directe oorzaken die men vaststelt. Deze vormen immers de basis om te zoeken naar mogelijke oplossingen.

De Ergonomics Hit List Action Form is opgebouwd rond de volgende tien risicofactoren:

 • Wash rag – draaien polsen
 • Elbows out – ellebogen weg van lichaam
 • Shoulder too high/low
 • Hungry head – gebogen nek
 • Butts up – gebogen romp
 • Twist and shout – draaien romp
 • Horizontal distance – ver reiken
 • Sit vs stand – zittend of staand werken
 • Bad vibes – trillingen
 • Contact – drukpunten

Kwantitatieve risicoanalyse – BRIEF methode

De BRIEF methode stelt dat de fysieke belasting steeds een combinatie is van houding, kracht en herhaling/duur. Voor elke taak scoort men deze factoren. Het resultaat is een kleurenscore per lichaamsregio:

 • Laag – groen – enkel ongunstige houding
 • Medium – geel – twee factoren ongunstig
 • Hoog – rood – drie factoren of meer ongunstig

Voor de risicoscore van de werkpost krijgt elke lichaamsregio punten in functie van de kleurenscore. Vervolgens telt de software de punten van alle lichaamszones op tot een totale lichaamsbelasting.

 • Groen – 1pt
 • Geel – 3pt
 • Rood – 5pt (3 ongunstige factoren)
 • Rood – 10pt (4 ongunstige factoren)

Daarnaast zijn er ook nog de omstandigheden zoals omgevingsfactoren, contactpunten,… Deze scoort men globaal over de lichaamszones heen. Ze leveren extra punten op en verzwaren zo de totale risicoscore. Tot slot gebeurt er een correctie op basis van de werkduur of bloostellingstijd.

De software visualiseert automatisch de kwantitatieve risicoanalyse in een lichaamsdiagram met kleurencodes en een risicoscore per werkpost. Indien nodig kan men uiteraard nog expertmethodes zoals NIOSH, Snook,… gebruiken.

Oplossingsgericht

Door de snelle manier van scoren, kan men veel werkposten beoordelen op een systematische manier. Men krijgt een puntenscore per werkpost en dan kan men prioriteiten gaan bepalen. Door de werkposten te rangschikken van hoog naar laag, komen de meest belastende werkposten immers bovenaan te staan.

Het uitwerken van oplossingen gebeurt door cross-functionele teams met ontwerpers, leidinggevenden, collega’s van kwaliteit of lean design, enz… Het eerste jaar kan men de top 20% gele en rode werkposten onder handen nemen. Het tweede jaar de volgende 20% en na vijf jaar zijn alle bestaande risico’s weggewerkt. Dat betekent uiteraard dat er geen nieuwe knelpunten zouden bijkomen. Daarvoor dienen dan weer de ontwerprichtlijnen.

Documenteren en managen

De grote kracht van VelocityEHS is hun softwarepakket om alle analyses te documenteren en visualiseren. De software laat toe om verbeteringen te managen en op te volgen. Na het doorvoeren van een oplossing volgt opnieuw een nacalculatie. Op die manier kan men ook risicoreductie kwantificeren. De software verzamelt heel wat data en laat zo dus toe om KPI’s te definiëren:

 • uitgevoerde analyses
 • groene, gele en rode werkposten
 • oorzaken (HitList)
 • status verbeteringen
 • risicoreductie

Learn – Do – Manage

De aanpak die VelocityEHS voorstelt is “learn – do – manage”. De bedoeling is om de risicoanalyse te laten leven op de werkvloer. Daarvoor leiden ze een ergonomieteam door middel van van e-learnings. Deze mensen kunnen dan alle tools zelf gebruiken.

Het doen komt neer het uitvoeren van de analyses. De resultaten maken de risicofactoren en de directe oorzaken duidelijk. Op basis van de puntenscore bepaalt men de prioriteiten van de werkposten. Daarna komt het zoeken naar verbeteringen. De nacalculatie maakt het effect hiervan zichtbaar. Tot slot gebeurt de follow up dat de verbeteringen effectief worden uitgevoerd.

Het beheren is het bijhouden en communiceren over de KPI’s. Op die manier kan ergonomie ook een onderdeel worden van andere bedrijfsdoelen.