beenruimte

Been- en voetruimte

Voor alle werkplaatsen geldt de richtlijn dat de been- en voetruimte zo open mogelijk moet ontworpen worden.

Staand werken

Bij staand werken is er 15 cm diepte en hoogte nodig voor de voeten. Zo kunnen de werknemers dicht genoeg tegen het werkvlak aanleunen en worden de reikafstanden ingeperkt.

voetruimte

Zittend werken

In productie is een praktische richtlijn dat er steeds een vrije hoogte van 75cm dient te zijn van de grond/voetensteun tot de onderkant van de tafel/transportband . De dikte van het werkblad, hoogte werkstuk en gereedschappen,… zijn daarbij reeds in rekening genomen. In de diepte hebben de knieën een vrije marge van min. 60 cm nodig.

Door de bouw van de machine is het niet altijd haalbaar om deze beenruimte te respecteren. In dat geval kan een zadelstoel uitkomst bieden aan de hoge werkhoogte. Een vrije diepte van 45 cm aan de knieën en 60 cm aan de voeten blijft wel nodig.

Voor zittend werk op kantoor geldt de EN 527 rond bureautafels als basis voor de vereiste been- en voetenruimte. Het tafelblad zelf mag max. 5,5 cm dik zijn aan de voorkant en max. 8 cm op een diepte van 50 cm. Op grondniveau moet er een vrije ruimte zijn van 80 cm diep en 12 cm hoog. Zo hebben voeten en knieën steeds voldoend vrije ruimte. In de breedte geldt een open ruimte van 85 cm bij een niet-verstelbare tafel. Voor een verstelbare tafel is de vereiste vrije breedte 1m20.

Taak Voeten Knieën
Hoogte Diepte Hoogte Diepte
Staan 15 cm 15 cm 0 cm 0 cm
Zitten 15 cm 75 cm 75 cm 60 cm
Stahulp 15 cm 45 cm 60 cm 30 cm
Zadelstoel 15 cm 60 cm 60 cm 45 cm

Zit-stawerkplek

Voor een zit-sta werkplek met hoge tafel en hoge stoel, kan dezelfde beenruimte als voor een zittende werkplek gehanteerd worden. De vrije beenruimte wordt dan wel vanaf de verstelbare voetensteun gerekend. Indien deze marges niet haalbaar zijn, kan eventueel gedacht worden aan het werken op een stasteun als afwisseling. De werkpost wordt dan eigenlijk een staande werkplek.

Ontwerp: Ontwerprichtlijnenwerkhoogtereikafstandenbeen- en voetenruimtetilzonestillen vermijden