Een zijlader voor een ergonomische afvalophaling

Afvalophaling met zijlader en sorteerstraat

Afvalophaling is een fysiek zware job. Vuilnismannen tillen meer dan 1000 zakken per dag met een gewicht rond de 10 kg. De vuilzakken staan op de grond en laten zich niet goed vastnemen. Wil men dit op een effectieve manier oplossen, dan moet naar andere systemen van afvalophaling gekeken worden: een zijlader en de sorteerstraat.

Maximum gewicht vuilzakken

De vuilniszakken voor restafval komen in België nog vaak voor. Voor een grote vuilzak van 60L geldt doorgaans een maximum gewicht van 15kg. Bij Limburg.net gaat men nog een stapje verder. Een grote huisvuilzak mag maximaal 10kg wegen en een kleine huisvuilzak maximum 5kg. De wave top zakken met vier flappen geven ook iets meer grip. Dit zijn mooie inspanningen, maar manueel tillen blijft een zware karwei. Vaak nemen vuilnismannen immers twee of zelfs vier zakken tegelijk om snel te kunnen werken. Geen goed idee…

Afvalophaling met vuilzakken

Rolcontainers

Een andere vorm van afvalophaling is met rolcontainers. Het tillen van de zakken wordt vervangen door het trekken en duwen van de rolcontainers. Deze bevestigt men achteraan de vuilniswagen en deze ledigt automatisch de inhoud. Het diftar systeem (gedifferentieerd tarief) stimuleert bovendien om maximaal te sorteren en zo weinig mogelijk restafval over te houden. Wie meer restafval heeft, betaalt immers meer. Het trekken en duwen echter van de rolcontainers op en af de stoeprand, over oneffen ondergrond,… is nog steeds niet ideaal.

Afvalophaling met rolcontainers

Afvalophaling met een zijlader

Een zijlader heeft een grijparm die de rolcontainers opzij van de vuilniswagen optilt en ledigt. Het trekken en duwen zoals bij een achterlader is niet meer nodig. Voorwaarde is wel dat de containers mooi klaarstaan. Een camerabeeld in de wagen geeft een goed zicht op de containers om deze makkelijk te kunnen grijpen. Het werk gebeurt sneller en is minder belastend.

Duidelijke afspraken over hoe de containers te plaatsen zijn belangrijk voor een goede werking van de zijlader, maar ook om de doorgang van voet- en fietspaden te garanderen. In het centrum van steden zou er helaas niet altijd genoeg ruimte zijn.

Sorteerstraat

In dicht bevolkte gebieden kunnen sorteerstraten een oplossing bieden. De bewoners bieden hun afval gesorteerd aan in de ondergrondse containers. Met een toegangspas kan men het luik van de passende container openen en wordt eveneens betaald. Mensen kunnen zo regelmatig hun afval komen ledigen. Men hoeft de vuilzak niet meer weken in huis te laten staan. De doelstelling is dat een sorteerstraat zich op minder dan 150m van de woning bevindt. Bewoners zijn dan ook tevreden over het gebruiksgemak. Aandachtspunt is wel het sluikstorten. Toch zijn sorteerstraten interessant zowel op het vlak van ergonomie als op het vlak van milieu.

Sorteerstraat

Besluit

Afvalophaling is in België een bevoegdheid van de gemeentes. Ze besteden dit veelal uit aan een intercommunale, die dan verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers. Het manueel ophalen en tillen van vuilniszakken blijft echter fysiek zwaar werk. Wil men dit op een effectieve manier oplossen, dan moet naar andere systemen gekeken worden zoals zijladers en sorteerstraten. Hiervoor is ook een visie op lange termijn nodig.

* Oplossingen tillen:
oplossingen tillenorderpickingmanriderafvalophalingplafondliftexoskelet