Activity based kantoor

Activity based kantoor

In de jaren ’80 waren landschapskantoren de oplossing om de onbenutte kantooroppervlakte te vermijden. In de open ruimte worden minder bureaus dan werknemers voorzien. Dit bespaart heel wat ruimte en geld. Nadelen zijn echter geluid en gebrek aan privacy. De jobtevredenheid gaat achteruit en het kort ziekteverzuim neemt toe. Tijd voor iets nieuws: activity based kantoren of activiteitsgerelateerde werkplekken. Wat moet men hiervan denken?

Voordelen: minder lawaai, meer bewegen

Activity based werken heeft zijn invloed op de kantoorinrichting. Er is nog steeds een beperkte open ruimte, maar deze wordt nu aangevuld met aparte ruimtes voor verschillende activiteiten: overleggen, concentreren, pauzeren, kopiëren, presenteren, enz… Op vlak van ergonomie heeft dit twee voordelen: het geluid wordt uit de open ruimte gehaald en de werknemers gaan meer bewegen van de ene ruimte naar de andere. Door aangepast meubilair te voorzien kan men ook staand werken of vergaderen. Het verhaal van minder zitten, meer staan en bewegen sluit zo goed aan bij de activity based werkplekken.

Nadelen: flexwerk en cultuurverandering nodig

Mensen zijn gewoontedieren en hebben graag een eigen plek: in de zetel, aan de eettafel, maar ook op kantoor… Niet elke jobs vraagt een variatie aan verschillende taken en deze groepen blijven op één vaste plaats zitten. Flexwerken is niet evident en staan haaks op de gepersonaliseerde werkplek. Wil men als bedrijf hierop inzetten, dan is een cultuurverandering nodig. Het volstaat niet een nieuw gebouw in te richten met activity based werkplekken, men zal de medewerkers mee moeten betrekken, informeren en stimuleren. Duurzame gedragsverandering is echter niet evident.

Tips kantoorinrichting

Voorzie een vaste werkplek voor de medewerkers die zo goed als dagelijks op dezelfde locatie werken. Deze vaste werkplekken dienen voorzien te zien van alle functionaliteiten en comfort. Door afscherming in de rug wordt ook de privacy gegarandeerd.

Voorzie concentratiemogelijkheid . Dit is een stilteruimte waarin men geconcentreerd kan werken. Dat kan een afgesloten individuele bureau zijn of een ruimte met meerdere personen (max. 6) waar telefonie en overleg niet toegestaan zijn.

Voorzien communicatiemogelijkheid. Aparte ruimtes voor vergaderen, overleggen, videoconferencing,… houden het geluid weg van de vaste werkplekken. Hiermee wordt de grootste ergernis weggewerkt wanneer meerdere mensen samen in een ruimte zitten.