Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Tilthermometer: evaluatie "verplaatsen van patiënten"

 


 

Om het specifieke risico "verplaatsen van patiënten" in kaart te brengen, is in Nederland de Tilthermometer ontwikkeld. Basis hiervoor vormen de praktijkrichtlijnen die op nationaal niveau zijn goedgekeurd en door de inspectie opgevolgd worden. Hieruit volgen de vereiste hulpmiddelen bij het verplaatsen in functie van de mobiliteit van de patiënt.

 

Tilthermometer (.xls)

 

 

Mobiliteitsklassen

In functie van wat de patiënten nog allemaal zelf kunnen, worden deze ingedeeld in mobiliteitsklassen. Oorspronkelijk ware dit drie klassen: actief - half passief - passief. Het huidige model hanteert vijf mobiliteitsklassen, die evolueren van A naar E ofwel van de volledige actieve patiënt (A) naar de volledig passieve patiënt (E).

- A: volledig actief

- B: actief, kan met hulpmiddel zichzelf verplaatsen

- C: half passief, hulp nodig bij verplaatsingen, maar heeft nog zitbalans

- D: half passief, hulp nodig bij verplaatsingen en heeft geen zitbalans

- E: volledig passieve patiënt

 

Indeling mobiliteitsklassen (.pdf)

 

Praktijkrichtlijnen

De praktijkrichtlijnen vertrekken van biomechanische grenswaarden, die men vertaald heeft naar een praktische betekenis bij het verplaatsen van mensen. Bijvoorbeeld, de richtlijn van niet meer tillen van 23kg of niet meer trekken dan 25 kg met twee handen, betekent dat vanaf mobiliteitsklasse C of de half-passieve patiënt steeds een glijzeil nodig is bij verplaatsingen in bed (hogerop in bed, wentelen, wisselligging).

- Transfers binnen bed: vanaf klasse C steeds glijzeil nodig

- Transfers van bed naar zit: klasse C actieve tillift, klasse D en E passieve tillift

- Steunkous aandoen: steeds steunkousslide

- Zittend begeleiden (vb. eten geven): hoog-laag zitvoorziening

- Zittend wassen/douchen: hoog-laag douchestoel

- Baden: hoog-laag bad

 

Praktijkrichtlijnen zorg (.pdf)

Praktijkrichtlijnen ziekenhuis (.pdf)

 

Tilthermometer
De tilthermometer is een evaluatietool op afdelingsniveau, waarbij wordt nagegaan in welke mate de praktijkrichtlijnen worden nageleefd. Het gaat hem niet zozeer of de nodige hulpmiddelen er zijn, dan wel of ze effectief goed gebruikt worden.

Het aantal patiënten per afdeling wordt ingedeeld per mobiliteitsklasse. Die bepaalt voor elke transfer welke hulpmiddelen zouden moeten ingezet worden. Er wordt dan bevraagd voor hoeveel % van de patiënten in een bepaalde mobiliteitsklasse dit correct gebeurd.

 

In een bijhorend excel-bestand worden de resultaten meteen omgezet in cijfers en in grafiekvorm. Dit maakt de zwakke punten in één oogslag duidelijk en communiceert duidelijk voor interventies. De rode balken duiden aan waar de vereiste hulpmiddelen niet gebruikt worden. Dit kan ook zijn omdat ze er niet zijn.

 

Tilthermometer (.xls)

Tilthermometer ziekenhuizen (.pdf)

 

Grafisch overzicht resultaten tiltermometer.

 

 

Bron: www.goedgebruik.nl

 

 


ziekenhuisbed - plafondlift - glijzeilen - steunkousslide - hulpmiddelen - tilthermometer - rugradar -

MAPO index - PTAI - Dortmunder - ISO-TR 12296 - ergonomiebeleid zorg

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans