Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

The Dortmunder - The Dortmund approach

 


 

Om het verplaatsen van mensen te evalueren gaat de Duitse Dortmunder methode uit van de biomechanische belasting op de lage rug. Voor verschillende transfers is in labo-onderzoek de drukkracht op de lage rug berekend met een 3D model. De transfers werden op drie manieren uitgevoerd: conventioneel, met een optimale techniek en met correcte techniek en kleine hulpmiddelen. De vereiste drukkrachten kunnen snel in een tabel afgelezen worden. Om het risico op overbelasting in te schatten, worden de gemeten drukkrachten van de transfer vergeleken met de grenswaarden voor vrouwen in functie van de leeftijd.

 

Transfer Evaluatie
Van lig naar zit
groen: volledig coöperatief
geel: patieel coöperatief en correcte techniek
rood: al de rest
Van lig naar zit op rand van bed
geel: partieel coöperatief en correcte techniek
rood: al de rest
Hogerop schuiven (zijkant)
geel: volledig coöperatief en kleine hulpmiddelen
rood: al de rest
Hogerop schuiven (hoofdeinde) geel: hulpmiddelen of optimale techniek of volledig mobiel
rood: al de rest
Zijwaarts verplaatsen groen: kleine hulpmiddelen en partieel coöoperatief
geel: optimale techniek en partieel coöperatief
rood: al de rest
Been heffen, pat. ligt groen: verzorgende aan voeteinde
geel: verzorgende aan zijkant bed
Beide benen heffen groen: verzorgende aan voeteinde
geel: al de rest
Hoofdeinde inclineren, pat. ligt geel: optimale techniek en volledig coöperatief
rood: al de rest
Bedpan schuiven rood: slechte techniek transfer
geel: al de rest
Kleine hulpmiddelen aanbrengen geel: optimale techniek en partieel coöoperatief
rood: niet-coöperatieve patiënt
Transfer lig naar lig geel: kleine hulpmiddelen en partieel coöoperatief
rood: niet-coöperatieve patiënt
Transfer bed naar stoel groen: kleine hulpmiddelen en volledig coöperatief max 70 kg
geel: optimale techniek of kleine hulpmiddelen
rood: al de rest
Transfer van zit naar sta geel: optimale techniek en volledig coöperatief
rood: al de rest
Transfer van lig op grond naar sta
geel: volledig coöperatief
rood: al de rest

 

De druk op de discus van de lumbosacrale overgang wordt als maat voor mechanische belasting van de lage rug beschouwd tijdens het manueel verplaatsen. De aanbevolen limieten zijn gebaseerd op de Dortmunder aanbevelingen, vergelijkbaar met de NIOSH methode.

 

Groen

Drukkracht lager dan laagste limiet voor vrouwen (2000N)
Aanvaardbaar, ook voor oudere vrouwelijke verzorgende

Geel
Drukkracht in range van limieten voor vrouwen
Aanvaardbaar bij verbetere omstandigheden
Rood
Limiet hoger dan limiet voor jonge vrouwen (4500N)
Niet aanvaardbaar

 

Opleiding en training zijn noodzakelijk om te komen tot een optimale techniek en het correct gebruik van kleine hulpmiddelen. Voor passieve patiënten zal een manuele transfer bijna nooit aanvaardbaar zijn. Een passieve tillift of tweede helper is dan noodzakelijk. Voor partieel coöperatieve patiënten zijn steeds kleine hulpmiddelen en een optimale techniek nodig om aanvaardbaar te zijn. Indien, kan ook een tweede helper of technisch tilhulp ingezet worden.

 

 


ziekenhuisbed - plafondlift - glijzeilen - steunkousslide - hulpmiddelen - tilthermometer - rugradar -

MAPO index - PTAI - Dortmunder - ISO-TR 12296 - ergonomiebeleid zorg

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans