Meer ziekteverzuim in landschapskantoren

Het type kantoorruimte heeft invloed op het ziekteverzuim van bureelmedewerkers. Dit werd bestudeerd bij 1852 bureelwerkers die werkten in verschillende kantoorvormen:

– cellenkantoor: een gang met kantoren
– gedeelde werkplek, shared office: 2 – 3 wisselende personen
– klein landschapskantoor: 4 – 9 personen
– medium landschapskantoor: 10 – 24 personen
– groot landschapskantoor: > 24 personen
– flexwerkplekken: geen individuele plekken
– gecombineerde kantoren: 20% werkplaatsen is teamwerkplek

Kort verzuim

Het ziekteverzuim, lang en kort, werd gedurende twee jaar opgevolgd. Ook het totaal aantal dagen verzuim per kantoortype werd vergeleken. Voor de hele groep bureelmedewerkers samen bleek er een duidelijk verband tussen kortdurend ziekteverzuim en alle types van landschapskantoren.

Lang verzuim

Enkel de mannen bekeken, vertoonden flexwerkplekken meer kort verzuim en een hoger totaal aantal verzuimdagen. Bij vrouwen was er dubbel zoveel langdurig ziekteverzuim in de grote landschapskantoren. Het kort verzuim was hoger bij alle vormen van landschapskantoren.

Kantoorinrichting heeft een belangrijke invloed op het welzijn van de mensen, die er de hele dag in moeten werken. Op vlak van gezondheid zijn open landschapskantoren geen voordeel.

 

Bron: Danielsson CB, Chungkham HS, Wulff C, Westerlund H. 2014 Office design’s impact on sick leave rates, Ergonomics, 57:2, 139-147.