Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Codex boek X titel 5 Moederschapsbescherming

 


 

De wetgeving rond Moederschapsbescherming [link] verbiedt het manueel hanteren van lasten gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap, alsook gedurende de negende en tiende week na de zwangerschap. Het vroegere KB uit 1995 is opgenomen in boek X van de codex rond bijzondere werknemerscategorieën.

 

Risico-evaluatie: tillen van zware lasten

Het KB verplicht de werkgever een risicoanalyse uit te voeren voor een hele lijst risico's. Daartoe behoort ook het tillen van zware lasten. Omdit concreet te maken worden de grenswaarden uit de Arbobeleidsregel 1.42.1 overgenomen.

 

Risico-evaluatie
Hele zwangerschap
Max. 10 kg
Vanaf week 20
Max. 10x/dag een gewicht van < 5kg
Vanaf week 30
Max. 5x/dag een gewicht van <5 kg

 

 

Verboden agentia: manueel hanteren van lasten

In bijlage 2 van het KB Moederschapsbescherming wordt verwezen naar een lijst van verboden agentia voor de zwangere werkneemster en de werkneemster tijdens de lactatie. Naast handenarbeid bij grondwerk is hier ook het manueel hanteren van lasten tijdens de laatste drie maanden opgenomen en gedurende de 9de en 10de week na de bevalling.

 

Risico-evaluatie
Tillen
Max. 12 x/dag een gewicht van 3 - 23 kg
Trekken en duwen
Max. 10x/dag, een last <200 kg, afstand < 30m
Repetitief werk
Max. 30 handelingen/min, cyclustijd >30"
Verplaatsen
Geen mensen
* Aan alle voorwaarden per risico dient voldaan te zijn

 

 

Aandacht vanaf 20 weken

Buiten het KB Moederschapsbescherming, maar wel belangrijke aandachtspunten op vlak van ergonomie zijn vanaf 20 weken:

 

Risico-evaluatie
Staan
Max. 2 uur/dag vanaf 20 weken
Max. 1 uur/dag vanaf 30 weken
Hurken / knielen
Max. 25x/dag
Lopen
Max. 3 uur/dag
Trappen
Max. 5 uur/dag

 

 

Zie ook:

NIOSH richtlijnen maximum gewicht zwangerschap
KB Moederschapsbescherming

Overzicht tillen van lasten

 

 


Codex: werk- rustzitplaatsen - beeldschermen - manueel hanteren van lasten - arbeidsplaatsen - klimaat - trillingen - moederschapsbescherming - preventieadviseur ergonomie

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans