Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Codex Boek VIII titel 3: Manueel hanteren van lasten
 


 

Het vroegere KB manueel hanteren van lasten is binnen de Codex ondergebracht in boek VIII Ergonomische belasting onder titel 3 [link]. Manueel hanteren van lasten omvat tillen, trekken en duwen, repetitief hanteren van lichte lasten en verplaatsen van mensen. De werkgever moet in de eerste plaats het risico proberen vermijden en als dat niet kan het risico beoordelen. Naast het medisch toezicht dienen de werknemers ook informatie te krijgen over een correcte werkmethode.

 

Wanneer het risico toekennen ?
De werkgever bepaalt (na advies) voor welke werknemers het risico van toepassing is. Ze worden dan onderworpen aan het medisch onderzoek. Onderstaande criteria kunnen gehanteerd worden om het risico toe te kennen. Dit doet geen uitspraak of het risico hoog of laag is, dat zal later uit de beoordeling van het risico blijken.

- Tillen: meer dan 10x/dag een gewicht van meer dan 3 kg tillen
- Trekken en duwen: 10x/dag of 200kg of 30m trekken of duwen
- Repetitief lichte lasten: 30 handbewegingen per minuut of cyclustijd korter dan 30"
- Verplaatsen: mensen

 

Hoe risico beoordelen ?
De ISO 11228 norm geeft een invulling aan de risico-evaluatie van het manueel hanteren van lasten. In drie delen worden methodes aangereikt voor respectievelijk tillen, trekken en duwen en het repetitief hanteren van lichte lasten. Dit zijn gespecialiseerde tools waarvoor enige opleiding en training vereist is.
- Tillen: NIOSH
- Trekken en duwen: Snook
- Repetitief lichte lasten: OCRA

 

In 2007 startte het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het werk een campagne "Lighten the load". Om tot een meer uniforme uitvoering van de Europese Richtlijn rond manueel hanteren van lasten te komen, stelden ze een aantal eenvoudige en snelle methodes voor om het risico te beoordelen. Dit zorgde ook in België voor de lancering van de KIM methodes. Deze tools hebben als voordeel dat ze laagdrempelig zijn en ook door de preventieadviseur (veiligheid) kunnen uitgevoerd worden.
- Tillen: KIM tillen, houden en dragen
- Trekken en duwen: KIM trekken en duwen
- Repetitief: KIM manueel werken

 

Om het risico manueel hanteren van lasten effectief te beheersen zou deze risicobeoordeling preventief dienen te gebeuren binnen een globaal preventieplan (elke 5 jaar). Bij overbelastingsklachten kan uiteraard sneller en reactief opgetreden worden. Wanneer het risico op overbelasting ten gevolge van het manueel hanteren van lasten te hoog is voor de gemiddelde of alle werknemers, zijn preventiemaatregelen noodzakelijk.

 

Informatie werkmethode ?
Eens het risico aanvaardbaar is voor (bijna) alle werknemers, moet aan hen uitgelegd worden wat de voorgeschreven werkwijze is. Het aanleren van een correcte werkmethode om de belasting zo laag mogelijk te houden vormt het sluitstuk van een ergonomiebeleid. Deze opleidingen zijn goed ingeburgerd in België, helaas zonder de voorgaande stappen. Ze worden meer als lapmiddel gebruikt zonder het risico aan te pakken. Dat verklaart ook waarom vele onderzoeken geen effect vinden van dergelijke opleidingen. Wil men gedrag veranderen dan zal ook een herhaalde aanpak in de tijd nodig zijn, waarbij de boodschap telkens opnieuw geprikkeld wordt.

- Tips tillen
- Tips trekken en duwen

- Poster tillen (.pdf)

 

 


KB manueel hanteren van lasten - KB beeldschermwerk - KB arbeidsplaatsen - KB klimaat -

KB Moederschapsbescherming - KB Preventieadviseur ergonomie - KB Trillingen

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans