Werken met muziek

Werken met muziek

Veel routinetaken zoals autorijden vragen een constante aandacht om ongevallen te vermijden. Het is echter moeilijk om de aandacht er altijd 100% bij te houden en niet te vervallen in automatismen. Uit labostudies is geweten dat de aandacht afneemt met de tijd. Deze studie wou de invloed van muziek op de volgehouden aandacht nagaan. Muziek heeft reeds aangetoond een volgehouden inspanning te vergemakkelijken zonder bijkomende subjectieve stress.

Opgewekte muziek verbetert de aandacht

In dit onderzoek werden verschillende soorten muziek gespeeld tijdens een aandachtstaak. De muziek varieerde in emotie (positief, neutraal, negatief) en snelheid (snel, traag, neutraal). De taak voor aangehouden aandacht is een uurwerk waarbij de cijfers oplichten. Men moet deze elke keer bevestigen, behalve voor de drie.

Opgewekte muziek had een positief effect op het aantal keren dat men ging reageren op de drie. Het effect was het grootst bij de trage opgewekte muziek. Toch wordt het resultaat niet verklaard door het tempo, want dan moest er ook een verschil meetbaar zijn bij de neerslachtige muziek. Die was er niet. Snelle muziek had geen invloed op de taakspanning of men was er niet meer door geconcentreerd. De positieve of opgewekte muziek had wel een emotionele reactie die de volgehouden aandacht verbetert.

Muziek verlaagt de mentale belasting (?)

De subjectieve bevraging achteraf over de ervaren inspanning tijdens de test, gaf meer inzicht in het aandachtsverlies. Deze is niet te wijten aan achteloosheid die zou optreden met de tijd, maar wel aan de mentale belasting. Het vat met aandacht loopt geleidelijk aan leeg. Muziek kan een positieve invloed hebben op dit mechanisme. Verder onderzoek moet dit bevestigen in een concrete taak zoals langdurig rijden.

Bron: Jesso MN. 2015 Music Interventions during a sustained attention response task. Proceedings 19th Triennial Congress of the IEA, Melbourne 9-14 August 2015.