WELL Building Standard

WELL Building Standard

De WELL Building Standard is een norm voor gezonde gebouwen. Er staan specifieke criteria in beschreven op vlak van 7 categorieën: lucht, water, voeding, licht, fitheid, comfort en geest. Een aantal eisen zijn basis om het certificaat te kunnen behalen. Het Silver, Gold of Platinum attest krijgt men in functie van de optionele criteria die men extra realiseert.

Lucht

Een kantoorruimte moet voldoende frisse lucht hebben. Een ventilatiesysteem moet ervoor zorgen dat de concentratie CO2 lager dan 800ppm blijft. Onder gezonde lucht worden echter ook maatregelen voor een rookvrije site opgesomd. Binnen zou er nog nergens gerookt mogen worden. Dit geldt ook voor de zone tot 7,5m van alle ingangen en ramen. Frisse lucht betekent ook vrij van microben en schimmels. Kuisen gebeurt met microvezel doeken, die niet moeten uitgewrongen worden…

Water

Naast de kwaliteit van het water, dient het gebruik ervan ook gestimuleerd te worden. Water dient voor iedereen toegankelijk te zijn. Binnen de 30 meter van alle delen met regelmatig bezette vloeroppervlakte dient een dispenser voor water beschikbaar te zijn en minstens één op elke verdieping. Deze kraantjes of fonteintjes worden dagelijks onderhouden. Doelstelling is dat medewerkers steeds voldoende gehydrateerd zijn…

Voeding

Wanneer maaltijden worden aangeboden op het werk, dan dienen de schotels met groenten op het begin van de lijn aangeboden te worden en het fruit aan de kassa. Op de menu worden enkel de gezonde maaltijden vermeld. Een salad bar moet goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Alle voedingsproducten vermelden het totaal aantal calorieën, de macro-nutriënten en de hoeveelheid suiker…

Per 100 gebruikers zijn er 3 kookboeken met gezonde kookrichtlijnen beschikbaar. Medewerkers krijgen info ver de gewenste calorie-opname in functie van leeftijd, geslacht, gewicht en activiteitsgraad. In de eetruimte zijn er voor meer dan 25% van het bewonersaantal tafels en stoelen voorzien (mindful eating)…

Licht

De WELL Building Standard stelt dat een omgevingsverlichting van 300Lux geschikt is voor de meeste taken. Dit kan verder aangevuld worden met specifieke taakverlichting, die individueel kan aangepast worden. De helderheid van de taakzone mag maximaal 10x hoger zijn t.o.v. de ruime omgeving (doorgang/trappen) en maximaal 3x t.o.v. de directe omgeving.

Human Centric Lighting wordt gepromoot omwille van de biologische effecten. De lichtsterkte wordt uitgedrukt in EML (Equivalent Melanopic Lux). Meer dan 75% van de werkposten dient ze meer dan 200 EML te hebben, gemeten in het verticale vlak op 1m20 hoogte. De kleurweergave van het licht, color rendering index (CRI) dient meer dan 80 te zijn.

Er worden een aantal richtlijnen rond daglicht omschreven. Meer dan 55% van de ruimtes dienen meer dan de helft van de werkuren meer dan 300Lux binnen te krijgen. De verhouding van vensters t.o.v. de muren in oppervlakte schommelt tussen 20 en 60%. Verder worden de reflectiewaarden voor plafond (>80%), verticale wanden (>70%) en meubels (>50%) beschreven…

Fitheid

Het gebruik van trappen dient aangemoedigd te worden met aanduidingen per liftplaats. Binnen 7,5m van de hoofdingang of receptie dient een trap aanwezig te zijn, duidelijk zichtbaar en voor de liftzone. Om de trap aangenaam te maken dient de breedte minimum 1m40 te zijn met meer dan 215 Lux en muziek, kunst of planten.

Bewegen buiten het werk dient gestimuleerd te worden via een mobiliteitsbeleid, 2x per jaar deelname aan een sportevenement, korting voor fitness, enz… Binnen de 800m van het bedrijf dient een park, fitnesszone, zwembad of wandelpad te zijn. Een fietsenstalling bevindt zich binnen de 200m van het hoofdgebouw met beschikbaarheid van douche en lockers.

Optioneel is er een gratis fitness in het gebouw voor meer dan 1% van de bewoners met een loopband, step, roeimachine of hometrainer. Doel is dat men leeftijdsgeschikt kan bewegen of sporten. Dit kan met elastische banden, losse gewichten, kettle bells en oefenballen. Voor kracht zijn een toestel voor bankdrukken, squat en optrekken aangewezen en een combi-apparaat.

Comfort

Op vlak van ergonomie geldt dat de beeldschermen verstelbaar dienen te zijn in hoogte en afstand, ook voor laptops. Bureautafels dienen verstelbaar te zijn en minstens 30% dient afwisseling tussen zitten en staan toe te laten (zit-sta tafels, tafelverhogers, gedeelde statafels). De bureaustoel dient ook verstelbaar te zijn met aandacht voor zithoogte en –diepte. Bij staande werkplekken dient een voetensteun, anti-vermoeidheidsmat of 10cm uitsparing voor de voeten aanwezig te zijn.

Optioneel zijn actieve werkplekken met voor meer dan 3% van de bewoners een loopband, fietsbureau of draagbare pedalen/step. Als extra zouden dan ook meer dan 60% van de werkplekken afwisseling met staan toelaten.

Op vlak van geluid worden een aantal parameters vermeld. De nagalmtijd in open landschapskantoren is minder dan 0,5s, in vergaderzalen minder dan 0,6s. Maakt men gebruik van sound masking (toevoegen van achtergrondlawaai), dan is het geluidsniveau maximaal 45-48dB in een open kantoor en 40-42dB in een gesloten kantoorruimte. De demping van het plafond heeft een NRC (noise reduction coefficient) van 0,9 en de verticale oppervlakken 0,8.

Geest

Het gebouw heeft een gezondheidsbibliotheek met minimum 1 boek over fysieke of geestelijke gezondheid  per 20 bewoners of een abonnement op een tijdschrift hierover. Men laat de IEQ vragenlijst afnemen bij meer dan 30% van de bewoners. De “Occupant Indoor Environmental Quality Survey” is een gestandaardiseerde vragenlijst.

Optioneel kan men aan biomonitoring doen en sensoren ter beschikking stellen voor alle medewerkers die lichaamsgewicht, lichaamslengte, activiteitsgraad, aantal stappen, hartslagvariabliteit, slaapduur en –kwaliteit. Om aan het beheersen van stress te doen kan men beroep doen op gekwalificeerde adviseurs.

Bron:
WELL Building Standard
WELL Building Standard checklst (.xlsx)