Thuiswerk

Thuiswerk: verplichtingen ergonomie

Met thuiswerk wordt eigenlijk telewerk bedoeld dat men van thuis uit doet. Telewerk is arbeid die op regelmatige basis buiten de bedrijfslocatie gebeurt gebruik makend van informatietechnologie. Wie enkele dagen per week computerwerk doet van thuis uit, valt dus onder telewerk.

Wetgevend kader “thuiswerk”

Voor mensen uit de privé-sector werd voor in 2005 een CAO rond telewerken [pdf] afgesloten, die de rechten en verplichtingen beschrijft. Deze zijn van toepassing voor werknemers die regelmatig thuis werken. Telewerken vanop satelliet werkplekken of mobiele telewerkers zoals vertegenwoordigers, controleurs,… vallen hier niet onder. Voor mensen van de federale overheid bestaat een KB Telewerken uit 2006 [pdf]. Wekelijks mag men maximaal drie dagen telewerken. In 2011 werd deze wetgeving verruimd tot ook het occasioneel of incidenteel telewerken. Dat zijn medewerkers die niet op regelmatige basis toch eens thuis of buiten de bedrijfslocatie werken. Wie altijd thuis werkt, doet aan “thuisarbeid”, waarvoor een aparte wetgeving bestaat.

Wat met ergonomie?

Telewerken (of thuiswerk) gebeurt op vrijwillige basis. Voor elke werknemer wordt een schriftelijke overeenkomst opgesteld. De rechten en plichten zijn vergelijkbaar met het werken op de bedrijfslocatie zelf. Telewerken thuis valt dus ook onder het KB Werken met beeldschermen (1993), die een minimum aan ergonomie garandeert.

Het is aan de werkgever om de gepaste apparatuur en technische ondersteuning te voorzien zoals computer, bureautafel, internet,… Wanneer de werknemer hiervoor zelf zorgt, kan hij een onkostenvergoeding krijgen. Deze wordt vastgelegd in de schriftelijke overeenkomst. Bij afwezigheid hiervan is dat maximaal 10% van het brutomaandloon. Wie 3000 euro verdient en één dag per week thuis werkt, krijgt dus maximaal 60 euro per maand.

Een thuiswerkplek moet in principe in orde zijn met de wetgeving rond beeldschermwerk. Let wel, deze is minimaal. Een bureaustoel moet enkel in hoogte verstelbaar zijn, met een rugleuning waarvan de hoogte en hellingshoek regelbaar is. Een basismodel van bureaustoel voldoet dus, een keukenstoel niet. Een bureautafel moet “voldoende groot” zijn en een “reflectie-arm oppervlak” hebben, enz… Ook de omgevingsfactoren worden vaag omschreven, zodat veelal een risicoanalyse van de werkplek uitsluitsel moet brengen.

Bezoek preventiedienst?

Een risicoanalyse veronderstelt een observatie van de werkplek. In de schriftelijke overeenkomst over het “thuiswerk” wordt het bezoek van de interne preventiedienst vastgelegd. Ze hebben toegang tot de werkplek van de thuiswerker om te controleren of de geldende regelingen inzake gezondheid en veiligheid op correcte wijze worden toegepast. Indien dat thuis is, moet het bezoek op voorhand worden aangekondigd en moet de betrokken telewerker ermee hebben ingestemd. De thuiswerkers kunnen zelf ook inspectiebezoek van de interne preventiedienst aanvragen.

De werkgever dient de thuiswerker te informeren over alle preventiemaatregelen in het kader van beeldschermwerk. Het is aan de werknemer deze op te volgen. In de ideale wereld gaan deze preventiemaatregelen verder dan het wettelijke minimum en kan ergonomie ook thuis gerealiseerd worden.