Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Statafels in de lagere school

 


 

Dit eindwerk onderzocht het effect van gedeelde statafels in de lagere school. Om minder te zitten op school te realiseren werden drie statafels in de klassen van het vijfde leerjaar geplaatst. De leerlingen rapporteerden 57min/dag minder zitten en 19min/dag minder PC gebruik tijdens de week. De objectieve metingen stelden slechts 2,5% minder zitten en 3,2% meer staan vast op dagbasis.
 

Jaswig statafel in het lager onderwijs.

 
Opzet
Langdurig zitten begint reeds in de lagere school. Bij kinderen gaat dit gepaard met een verminderde fysieke en mentale gezondheid: hoger gewicht, lagere fitheid, meer depressieve gevoelens,… Daarom bestaan er twee gezondheidsrichtlijnen:
- Schermtijd beperken tot twee uur per dag (TV, computer, games)
- Lange zitperiodes zoveel mogelijk onderbreken
 
Kinderen brengen tot 70% van hun tijd op school al zittend door. De klas is een ideale setting om het sedentair gedrag te verminderen. In dit eindwerk werden daarom in 10 scholen drie statafels per klas van het vijfde leerjaar geplaatst. De leerlingen konden hieraan afwisselend staand de les volgen.
 
Resultaten
Aan de hand van een subjectieve vragenlijst werd gepeild naar de zitduur, het aantal onderbrekingen, gedragsfactoren en sociale steun. Drie maanden na het plaatsen van de statafels gingen leerlingen 57 min/dag minder zitten op school. Op vlak van TV kijken en PC gebruik was er geen verschil in zitgedrag. De objectieve metingen waren minder uitgesproken: de leerlingen zaten 2,5% van de tijd minder per dag en stonden 3,2% meer. Dit zijn slechts kleine verbeteringen. Het aantal stappen en aantal houdingsveranderingen bleef gelijk.
 
Op vlak van attitude (onderbreken van zittijd is goed voor mij) en voorkeur (onderbreken van de zittijd is leuk) was er geen verschil tussen de leerlingen. De zelfeffectiviteit ten opzichte van het onderbreken van de zittijd was wel duidelijk toegenomen. De leerlingen met de statafels schatten het doorbreken van de zitduur in als minder moeilijk.
 
De sociale component van gedrag werd niet beïnvloed. Het samenhorigheidsgevoel, betrokkenheid van de leerlingen bij de les en de band met de leerkracht werd niet positief beïnvloed.
 
Het staand les volgen werd door leerlingen en leerkrachten wel positief onthaald. De meerderheid vind het leuk (67%) om rechtstaand les te volgen. Alle leerkrachten vond het niet moeilijk om op deze manier les te geven.
 
Besluit
Een gedeelde statafel in de klas is effectief om minder te zitten en meer te staan in de lagere school. Dit is in lijn met eerdere onderzoeken: 44 tot 59 minuten minder zitten op een schooldag. Over de statijd, het aantal houdingsveranderingen en aantal stappen per dag zijn de resulaten niet consistent.
Statafels hebben wel een positief effect op energieverbruik en BMI. De betrokkenheid in de les (aandacht tijdens de les en actieve deelname), lichamelijke klachten en discomfort blijvend onveranderd tijdens het staand les volgen.

 

[1] Rieder S. 2017 Acceptability of standing workstations in elementary schools: a pilot study. Preventive Medicine 56: 82-85.

 


hoe schooltas dragen - gewicht boekentas - ergonomische rugzakken - dubbelzak - schooltassen - schoolmeubilair - hoge schoolbanken - schoolmeubilair op maat - norm schoolstoelen - statafels -

computers op school - kinderrugschool - pennen

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans