Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

DuwTrekCalculator

 


 

Wat doet de DuwTrekCalculator?

De DuwTrekCalculator werd ontwikkeld in Nederland en beoordeelt het trekken en duwen in beweging op een vlakke ondergrond. Op de website kan je de parameters eenvoudig aanvinken. De belasting in de rug, schouders en pols wordt geschat op basis van biomechanische modellen.

 
https://duwtrekcalculator.expertisecentrum-expres.nl/nl/calculator

DuwTrekCalculator

 

Hoe werkt de DuwTrekCalculator?

Op de website kan men de parameters eenvoudig aanvinken. De hoek in schouders en ellebogen kan men zelf bewegen en aanduiden op een lichaamsdiagram. Onderstaande parameters worden beoordeeld:
- Geslacht
- Duwen of trekken
- Schouderhoek
- Ellebooghoek
- Aangrijphoogte
- Één of twee handen
- Gewicht van kar met belading
- Afstand
- Frequentie

 

De belasting in handen, schouders en lage rug worden automatisch berekend en vergeleken met richtlijnen. Het resultaat is ee score volgens een stoplichtmodel:

 

Groen
90% van werkende populatie kan deze werksituatie aan
Geel
75% van werkende populatie kan deze werksituatie aan
Rood
50% van werkende populatie kan deze werksituatie aa

 

 

Resultaten DuwTrekCalculator

 

Wat zijn sterke punten?
 
- Snel en gebruiksvriendelijk
Het invullen van de calculator is een snelle en gebruiksvriendelijke methode. Men hoeft geen trek- en duwkrachten te meten met een dynamometer. Deze waarden worden immers geschat door de calculator voor op vlakke ondergrond. Voor ongunstige omstandigheden (wielen/vloer/helling/obstakels) zijn metingen met dynamometer wel aangewezen.
 
- Onderbouwde methode
De basis voor de richtlijnen waarmee de berekende waardes worden geïnterpreteerd zijn wetenschappelijk onderbouw. Voor de geleverde handkrachten dient het biomechanisch model Manual Material handling van Mittal (1997) als basis. Voor de lage rugbelasting is dat het Dortmunder Biomechanical Model uit Jäger (2001). Het model voor schouderbelasting is te vinden in Occupational Biomechanics van Chaffin (1999).
 
- Stappenplan
De DuwTrekCalculator dient men niet voor elke taak uit te voeren. De KIM trekken en duwen dient als screeningmethode. Wanneer de score lager is dan 25 punten, mag het trekken en duwen als aanvaardbaar beschouwd worden. Verder onderzoek is dan niet nodig. Wanneer de score hoger is dan 25 punten en men heeft 0 punten aangduid voor de omstandigheden, dan kan de TrekDuwCalculator toegepast worden.

 

Wat zijn zwakke punten?
 
- Duur en frequentie
Voor de geleverde handkrachten worden duur en frequentie van duwen of trekken meegenomen. Voor lage rug- en schouderbelasting is dat niet het geval en zijn de richtlijnen gebaseerd op een éénmalige belasting. Voor taken met regelmatig trekken en duwen geeft de calculator een onderschatting van het risico op overbelasting.
 
- Enkel op vlakke ondergrond
De DuwTrekcalculator kan gebruikt worden indien er sprake is van het duwen of trekken van goed lopende rolcontainers op een vlakke (betonnen of linoleum) vloer. Dat maakt het toepassingsgebied van de methode eerder beperkt. De calculator bestaat dus naast het meten van de trek- en duwkrachten met een dynamometer om nauwkeurig een uitspraak te kunnen doen van een werksituatie of preventiemaatregel.
 
- Torsie en draaibewegingen
Een gedraaide houding van de rug wordt niet mee in rekening genomen. Toch komt dit vaak voor tijdens het éénhandig trekken, bvb transpallet. Ook het nemen van bochten betekent in praktijk een extra belasting wat niet zichtbaar is in een lineair model. Dit zijn aandachtspunten om mee in het achterhoofd te houden.

 

 


Overzicht - checklist fysieke belasting - Stari - Fifarim

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans