Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Kniestoel, zadelstoel en Swopper: welke zit het best ?

A pilot investigation into the effects of different office chairs on spinal angles.

Annetts S et al. 2012 Eur Spin J, 21 (suppl2): S165-S170.

 


 

Langdurig zitten op het werk en thuis vormt een aandachtspunt op vlak van gezondheid en ergonomie. In deze studie wou men daarom de invloed van alternatieve stoelen op de houding van de rug vergelijken met een klassieke bureaustoel. Voor de lage rug scoorde de kniestoel het best, voor de nek kwam de Swopper als beste uit de bus... Geen enkele stoel scoorde optimaal zowel voor rug als nek, hoewel de zadelstoel het beste compromis bleek. Toch zijn er enkele bedenkingen...

 

Variable, kniestoel met schommelmechanisme,  van VarierBambach zadelstoelSwopper

 

Open heuphoek
De kniestoel vertoonde de beste houding van de lage rug in deze studie. Door de half geknielde houding blijft de heuphoek (tussen romp en bovenbenen) groot. Het bekken kantelt minder naar achter en de natuurlijke holle kromming in de lage rug blijft het best bewaard. Dat werd ook voor de zadelstoel gevonden.

De proefpersonen konden de stoelen instellen naar eigen keuze. De tafel stond standaard rond 72 cm. Voor de zadelstoel werd de mogelijkheid gegeven om de tafel hoger in te stellen omdat het concept van zadelstoel een hogere zithouding veronderstelt. De hoek tussen romp en bovenbenen (heuphoek) is daardoor groot.
 
Opvallend echter is dat de onderzoekers de Swopper niet tot de familie van de zadelstoelen rekenen. Deze bleef laag ingesteld, wat verklaart waarom de Swopper de minst goede houding in de lage rug gaf. Dit type stoelen komen immers eveneens tot hun recht naarmate ze hoger staan ingesteld en met een hogere tafel.

 

Dynamisch zitten en rugondersteuning
Bij de geteste stoelen waren de kniestoel en de Swopper dynamisch, de zadelstoel en klassieke bureaustoel statisch. Het effect van statisch of dynamisch zitten wordt in deze studie niet verder uitgediept. Dat is ook normaal vermits de duur van het zitten beperkt was.
Alle stoelen waren eveneens zonder rugleuning. Bij de bureaustoel was deze eraf gehaald om de houding van de rug te kunnen meten. Zonder rugleuning kan men het effect van vermoeidheid en houdingsverval bij langdurig zitten echter niet evalueren. Dat geldt eveneens voor het eventuele effect van statisch of dynamisch zitten.

 

Omgeving: hoogte tafel
Een ander resultaat in deze studie was dat een goede houding van de lage rug niet gepaard gaat met een goede houding van de nek. De auteurs besluiten daaruit dat de stoel alleen niet voldoende is om de globale lichaamshouding optimaal te krijgen. Het belang van de tafelhoogte is een factor die wel vaker in onderzoeken vergeten wordt. Wel stelt deze studie vast dat een lage tafel invloed heeft op de nekpositie maar zonder de lage rug negatief te beïnvloeden. Of toch...

 
De Swopper vertoonde de minst goede houding van de rug, maar wel de beste op vlak van de nek. De lage zithoogte van de Swopper is waarschijnlijk verantwoordelijk voor beide resultaten. Wanneer de stoel laag wordt ingesteld, dan staat de tafel relatief hoger. De afstand tussen stoel- en tafelhoogte is immers groter. De "hogere" tafel zorgt ervoor dat men de nek minder moet buigen. Op een kniestoel zit men reeds iets hoger. Met de tafel op 72 cm gingen de proefpersonen dan inderdaad de nek het meest buigen. De zadelstoel scoorde ergens tussenin. Proefpersonen stelden zelf de tafelhoogte in naar eigen voorkeur, maar dat kan blijkbaar nog beter.

 

Globaal genomen komt de zadelstoel met hogere tafel het beste naar voor uit dit onderzoek. Meer algemeen gesteld zijn stoelen die een open hoek toelaten en een verstelbare tafel de beste keuze.

 

 


bureaustoel - busbestuurderzetel - fietszadel - Happy seat - kappersfiets - kniestoel - rolstoelkussen - schoolmeubilair - schoolstoel - treinzetel - vliegtuigzetel - zadelstoel - zitballen

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans