Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Preventiebeleid ergonomie: industrie

 


 

Een preventiebeleid ergonomie heeft als doel om alle medewerkers zonder overbelastingsklachten aan het werk te houden. Elke nieuwe werkpost beantwoordt daarom best aan ergonomische ontwerprichtlijnen. Bij bestaande werkposten dienen de ergonomische risico's geïnventariseerd en geëvalueerd te worden in een risicoanalyse. Hieruit volgen de nodige preventiemaatregelen en hun prioriteit. Tot slot is ook opleiding voor de operatoren nodig om de minst belastende werkwijze duidelijk te maken.

 

Preventiebeleid ergonomie
Risicoanalyse ergonomie: overzicht

 

 

Aankoop en ontwerp
Ergonomie is het meest efficiënt bij het ontwerpen van nieuwe werkposten. In productie is een goed ontwerp van engineering belangrijk om de werkplek af te stemmen op de medewerkers. Om ongunstige werkhoudingen te vermijden, gelden een aantal basis ontwerprichtlijnen:
* werkhoogte
* reikafstanden
* been- en voetruimte
* tilzones respecteren
* tillen vermijden

 

Nieuwe machines doorlopen de aankoopprocedure of de procedure van drie groene lichten (bestelling, levering, indiensstelling). Bij de bestelling dient er reeds aan de ergonomische eisen voldaan te worden zodat steeds advies van de preventiedienst of ergonoom nodig is.
 

 

Risicoanalyse ergonomie
Alle bestaande werkposten dienen pro-actief onderworpen te worden aan een risicoanalyse ergonomie binnen de termijn van een globaal preventieplan (elke 5 jaar). De fysieke belasting van alle werkposten wordt zo in kaart gebracht.
Een risicoanalyse kan ook reactief gebeuren op basis van de ziekteverzuimcijfers, individuele klachten bij arbeidsgeneesheer of melding aan een werkgroep ergonomie of de preventiedienst.

 

Na het systematisch oplijsten van alle taken of handelingen worden de risico's geïnventariseerd. De risico-evaluatie resulteert dan in een objectieve risicoscore die de kans op fysieke overbelasting duidelijk maakt. De evaluatie levert ook input voor het opstellen van preventiemaatregelen. In functie van de risicoscore kunnen de prioriteiten van de preventiemaatregelen bepaald worden. De subjectieve inbreng van de werknemers kan ook nog andere knelpunten of oplossingen aan het licht brengen.

 

Risico Methode Preventiemaatregelen
Houding

RULA

 

Repetitiviteit

OCRA checklist


Tillen KIM tool
 
Trekken en duwen Snook
 
Langdurig staan Checklist  
Trillingen Accelerometer  
Energieverbruik Hartslag  
 

 

Instructie ergonomie

Wanneer de werkomstandigheden goed zijn, is het nog steeds aan de werknemer om ze juist te gebruiken. Instructie of opleiding maakt werknemers bewust van het belang van ergonomie. De werknemers die blootgesteld worden aan een ergonomisch risico dienen volgens het KB manueel hanteren van lasten een specifieke opleiding te krijgen met informatie over de risicofactoren, genomen preventiemaatregelen en een correcte werktechniek.
Een goede werkhouding dient aangeleerd te worden. Geknipte personen hiervoor zijn de collega's met ervaring die de kneepjes van het vak kennen of de ergonoom die de meest efficiënte werkmethode toelicht.

 

 


ergonomiecultuur - ergonomiebeleid - kantoor - industrie - zorgsector - overbelastingsgraad

 
 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans