Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

BMW houdt oudere werknemers aan de slag met ergonomie

 


 

Oudere werknemers zijn minder flexibel, de kracht en het zicht nemen af, eigenschappen die nodig zijn om snel en precies aan een lopende band te kunnen werken. Men kan dan daarop oudere werknemers ontslaan, op brugpensioen sturen of aangepast werk geven. BMW koos echter om aan ergonomie te doen. Een toegenomen productiviteit en minder ziekteverzuim waren het resultaat.

 

Zaselstoel maakt precisiewerk al zittend mogelijk.Een vergrootglas maakt gegraveerde codes beter zichtbaar.aangepaste hoogtes zorgt dat er onder schouderhoogte wordt gewerkt.

 

Ergonomie biedt de oplossing om werknemers langer aan het werk te houden. De zilveren tsunami is niet te stoppen, in 2020 zal bijna de helft van de werknemers (45%) ouder zijn dan 50 jaar. Die kunnen niet allemaal geholpen worden met aangepast werk. Ook brugpensioen is geen oplossing, want op de arbeidsmarkt heerst een krapte aan jonge gekwalificeerde werknemers. We moeten met zijn allen langer aan het werk blijven. Ergonomie kan daartoe bijdragen door werkposten zo te ontwerpen dat 90% van de mensen het werk kan uitvoeren. De oudere werknemers vormen daarbij een goede referentie.

 

BMW ging aan de werknemers zelf vragen hoe het werk verbeterd kon worden. Om het langdurig staan op een trillende vloer te vermijden, werd een houten vloer voorzien. Deze absorbeert beter de trillingen. Sommige taken die meer precisie vereisen of op een lagere hoogte gebeuren, kunnen al zittend uitgevoerd worden. De werknemers monteren dan op een soort kappersstoel. Wie last heeft aan de voeten door het langdurig staan, kan geholpen worden met aangepaste veiligheidsschoenen. Aan de werkstations zijn ook nieuwe controleschermen voorzien met grotere letters. Gegraveerde codes op losse onderdelen worden beter zichtbaar gemaakt door een soort vergrootglas. Extreem belastend werk wordt overgenomen door een robot. BMW voerde zo een 70-tal kleine veranderingen door om het comfort van alle werknemers te verbeteren.

 

Meetstok om het bepalen van een goede werkhoogte en aanvaardbare reikafstand.

 

Deze oplossingen kan men niet op een bureau of aan een tekentafel bedenken, daarvoor moet men op de werkvloer zelf contact met de werknemers opzoeken. Deze subjectieve inbreng is een meerwaarde die ergonomie te bieden heeft. Toch is ergonomie meer dan het gezonde verstand en gelden er ook objectieve richtlijnen. Bij BMW worden knelpunten gescreend aan de hand van een lichaamsmeter. Een meter verdeeld in zones om aan te geven of het werk kan uitgevoerd worden zonder hoog of ver te moeten reiken. Dit zorgt ervoor dat de rug niet meer hoeft gebogen te worden of dat mensen boven schouderhoogte werken.

 

Het eindresultaat van deze ergonomische verbeteringen zijn positief voor jong en oud. De jonge werknemers van vandaag zijn immers de oudere werknemers van morgen. Bij BMW nam de productiviteit met 7% toe, terwijl het ziekteverzuim daalde. Achteraf beschouwden ze ergonomie ook niet meer als specfiek gericht op de oudere werknemers, maar als een manier om de productiviteit op te drijven.

 

 


oudere werknemer - WAI - huis van werkvermogen - functionele capaciteit - BMW langer werken - zwaar werk - ergonomie en psychosociale

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans