Multi NIOSH methode

Wat doet de multi NIOSH methode?

Het tillen van lasten in steeds dezelfde situatie kan beoordeeld worden met de gewone NIOSH methode. Wanneer er echter meerdere tiltaken gecombineerd worden in verschillende de omstandigheden, dan kan de multi NIOSH toegepast worden. De totale belasting is immers groter dan de som van de aparte deeltaken door voorafgaande vermoeidheid.

Composite Lift Index (CLI)

De methode is gebaseerd op een samengestelde lift index (CLI of Composite Lift Index), die de totale belasting uitdrukt. Deze vertrekt van de Lift Index van de meest belastende deeltaak, die verhoogd wordt voor elke deeltaak. Deze verhoging voor een specifieke deeltaak wordt bepaald door de eigenlijke tilfrequentie van de taak te vergelijken ten opzichte van de samengestelde frequentie met de voorgaande tiltaak. Dit wordt herhaald voor elke deeltaak. Hoewel deze methode niet gevalideerd is op de werkvloer, levert ze nauwkeurige en gedetailleerde informatie op. De procedure is wel een stuk ingewikkelder.

Multi-task NIOSH calculator (.xls)

Multi-task NIOSH werkblad (.pdf)

Hoe werkt multi NIOSH?

Recommended Weight limit per taak

Het opmeten en noteren van de taakvariabelen gebeurt op dezelfde manier als een enkelvoudige NIOSH berekening, maar dan voor elke deeltaak apart. Daarna wordt het aanbevolen maximum gewicht berekend, zonder en met rekening te houden met de frequentiefactor. Dit leidt tot volgende begrippen:

* FIRWL : Frequency Independent Recommended Weight Limit

* STRWL: Single Task Recommended Weight Limit

Om de FIRWL te bepalen wordt de frequentiefactor gelijkgesteld aan 1. Deze maat drukt de belasting uit van één uitvoering van deze tilbeweging. Bij een gecontroleerd neerzetten moet deze waarde zowel op het begin als op het einde van de tiltaak berekend worden. Bij de STRWL wordt wel rekening gehouden met de frequentiefactor. Deze waarde drukt de belasting van de totale taak uit in de veronderstelling dat dit de enige tilbeweging is.

Lift Index per taak

Op dezelfde manier wordt de Lift Index voor elke deeltaak bepaald, zonder en met de frequentie in rekening te brengen:

* FILI : Frequency Independent Lifting Index

* STLI : Single Task Lifting Index

Voor het berekenen van de FILI wordt het maximum gewicht gedeeld door de eerder berekende FIRWL. Het maximum gewicht bepaalt immers de maximale biomechanische belasting waaraan het lichaam wordt blootgesteld onafhankelijk de frequentie. Wanneer deze groter is dan 1, is de deeltaak potentieel te belastend voor de werknemers. Bij de STLI wordt het gemiddelde gewicht gedeeld door de STRWL. Deze stelt meer de metabole belasting gedurende heel de taak voor. Op basis van deze waarde worden de taken hernummerd van meer naar minder belastend.

Composite Lift Index

Tot slot dient men nog de samengestelde lift index of composite lift index (CLI) te berekenen. De formule kan men terugvinden op het invulblad. Let wel dat het hier gaat over de hernummerde taken. De samengestelde frequentiefactor wordt bepaald op basis van de som van de vermelde taken.

Uitgewerkt voorbeeld multi NIOSH

In het magazijn van een grootwarenhuis moet de werknemer dozen van verschillende groottes (80, 60 en 40 cm) uit de rekken op een kar plaatsen. De drie dozen (A, B, C) wegen gemiddeld 10, 15 en 5 kg, met als maxima 15, 20 en 10 kg. Het heffen van de lasten gebeurt op verschillende frequenties doorheen de hele dag. De werknemer kan tot dicht tegen de dozen gaan staan om de dozen op te pakken. Hij moet zich hiervoor niet draaien en het wandelen is tot een minimum beperkt.

Voorbeeldoefening voor multi NIOSH

Ingevuld Multi-task NIOSH werkblad (.pdf)

 

In stap 1 worden de taakvariabelen ingevuld. Vermits het zwaartepunt zich in het midden van de doos bevindt, wordt aangenomen dat de werknemer de doos daar vastneemt (zie figuur). De doos met een lengte van 80 cm geeft zo een horizontale positie van 40 cm. Het contact met de dozen is “gewoon”. Er zijn namelijk geen handgrepen voorzien, maar de doos kan wel met een haakgreep (gebogen vingers) opgepakt worden.

Voor het berekenen van de vermenigvuldigingsfactoren in stap 2 doet men via de tabellen of calculator. Voor FIRWL wordt de frequentiefactor niet in rekening gebracht, dus gelijkgesteld aan 1. Bij STRWL is dit wel het geval. De frequentie F geeft de overeenstemmende frequentiefactor die in een tabel kan afgelezen worden. Bij het berekenen van FILI moet men erop letten dat het maximum gewicht wordt genomen, voor de STLI is dat het gemiddelde. Op basis van deze laatste maat worden dan de taken hernummerd van meest naar minst belastend.

Tot slot moet men in stap 3 de CLI berekenen. De Lift Index van de meest belastende deeltaak wordt dan telkens vermeerderd met een extra voor elke deeltaak. Om de samengestelde frequentiefactor van de hernummerde taken te kennen, telt men de frequenties (F) op. In een tabel kan dan Ff afgelezen worden. Voor een frequentie van 3 lifts per minuut in deze dagtaak, komt een Ff van 0,55 overeen. Uiteindelijk blijkt de samengestelde lift index 3,7 te bedragen. Dit is duidelijk meer dan de afzonderlijke taken en zal voor bijna alle werknemers tot overbelasting leiden. Bij nadere analyse blijkt dat het tillen van de dozen A en B op zich al te zwaar belastend was. De STLI is voor beide deeltaken meer dan 1.

Bron: Waters TR, Putz-Anderson V, Garg A. 1994 Applications Manual For the Revised NIOSH Lifting Equation.