Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Verticale muis: houding, comfort, kracht en productiviteit

 

Computer mouse use in two different hand positions: exposure, comfort, exertion and productivity.

Gustafsson E, Hagberg M. Appl Ergon 2003; 34: 107-113.


 

Bij een gewone muis staat de pols wat naar opzij, naar boven en naar binnen gedraaid. Deze bewegingen gebeuren voornamelijk door kleine spiertjes vanuit de pols. Langdurig spierwerk van de voorarm en extreme polsposities zijn echter gerelateerd aan overbelastingsletsels. Een verticale muis probeert deze problemen op te lossen. De bediening gebeurt door bewegingen van de hele arm, zodat de pols en duim in een natuurlijke houding rusten.

 

De traditionele en verticale muis, die in dit onderzoek gebruikt werden.

 

Tijd dus om de gewone en de verticale muis te vergelijken. In het onderzoek moest men bepaalde letters selecteren en deleten. De gewrichtshoeken in de pols werden geregistreerd door middel van een electrogoniometer. De zijwaartse en opwaartse houding waren duidelijk minder bij de verticale muis. De kleine voorarmspiertjes die instaan voor deze bewegingen vertoonden dan ook een lagere spieractiviteit. Door de meer ontspannen houding in de pols was er minder kracht nodig om te klikken. Voor de spieractiviteit in de nek van de monnikskapsspier was er echter geen verschil tussen beide types van muizen. Wat het lokaal ervaren ongemak betreft, resulteert de verticale muis in minder ongemak ter hoogte van de schouder en de pols.

 

Daar tegenover stond dat de meeste proefpersonen de verticale muis minder comfortabel vonden omdat de bewegingen minder vlot gebeuren. Ook de productiviteit was 25% lager en de algemene voorkeur ging naar de traditionele computermuis. Deze laatste factoren zouden wel verklaard kunnen worden doordat het gebruik van een verticale muis enige gewenning en training vraagt. Het minder nauwkeurig kunnen werken is te wijten aan de grote spieren die aangesproken worden en die eigenlijk instaan voor de ruwe motoriek. Toch was het aantal gemaakte fouten niet verschillend.

 

In het kader van preventie van musculoskeletale aandoeningen is de verticale muis een goede oplossing, die het uitproberen waard is. Uit eerder onderzoek bleek dat dat de pijn in nek, schouders, voorarm en hand duidelijk vermindert zes maanden na de invoering van dit type muis. Na een aanpassingsperiode werden ook geen subjectieve klachten vastgesteld.

 

 


verticale muis - trackball - tekentablet - laptophouder - toetsenbord afstand - muizen - toetsenborden - voetensteun - documentenhouder - iPad - dynamisch zitten - oorzaken nekklachten

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans