Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Trekken en duwen van karren

 

Pushing and pulling carts and two-wheeled hand trucks.

Jung M-C, Haight JM, Freivalds A. Int J Ind Erg 2005; 35: 79-89.


 

De ergonomie van het trekken en duwen is al vaak onderzocht. Dit overzichtsartikel brengt 34 studies samen met als doel concrete richtlijnen te formuleren naar het ontwerpen, gebruiken of aankopen van manuele transportmiddelen toe.

 

Karren met vier wielen:

Diameter wielen

* Hoe groter diameter, hoe lager intra-abdominale druk

* Wielen met doorsnede 25 cm zijn sneller dan 7,5 cm: 16%

* Vier zwenkwielen vragen 31% meer trek- of duwkracht dan vaste wielen

* Enkel zwenkwielen wanneer gemanoeuvreerd moet worden in smalle ruimtes

* Zwenkwielen: best aan de zijde waar geduwd/getrokken wordt

* Makkelijker draaien als wielen dichtbij handvat los zijn, wel moeilijker te controleren

 

Wrijving vloer - wielen (hard rubberen)

* Beton < tegels < asfalt < carpet

* Trade-off met wrijving vloer - schoenen

* Hoe gladder vloer, hoe lager rollende wrijving, maar ook hoe minder grip

* Harde wielen, luchtbanden en goede ophanging wielen vereisen weinig kracht

 

Duwbaar

* Horizontaal

Best op ellebooghoogte duwen

Hoogte: 100 cm voor duwen, 150 cm voor trekken

* Verticaal

Minder kracht nodig om te draaien, beweeglijker

94 - 115 cm

* Winkelkar met gebogen duwbaar geeft 44% minder stuurfouten

 

Gewicht

* Max. 225 kg, hoe minder hoe beter

* Zwaartepunt zo laag mogelijk

* Afhankelijk wrijving vloer - schoenen

 

Bewegingsrichting

* Voorwaarts duwen beter dan achterwaarts trekken: minder rugbelasting

* Voorwaarts trekken vraagt gebogen en gedraaide rugpositie en 9% meer kracht

* Draaien vereist meer intra-abdominale druk dan rechtdoor duwen en trekken

 

Bewegingsfase

* Het starten of in beweging brengen van de kar vraagt meeste kracht

* Limiet horizontale kracht 225N om te starten, 112N tijdens rijden, 360N om te stoppen

 

Structuur

* Lichte materialen

* Tafelwagen: 130 cm lang, 100 cm breed, 140 cm hoog

* Maaltijdkar: 120 cm lang, 80 cm breed, 144 cm hoog

* Leggers tussen 41 en 114 cm

 

Remmen

* Handrem bij helling of smalle ruimte

* Voetrem bij zware lasten en langere remafstand

 

* Frequentie: max. 200 keer per dag

* Afstand: max. 33 meter

* Snelheid: traag is beter, 1.1m/s aanbevolen

* Helling: liefst vlak, max. 2°

* Doorgang: 1.3m

* Onderhoud

 

Handkar met twee wielen - Steekwagen

* Diameter: 30 cm beter dan 20 cm

* Handgrepen: hoogte 100 cm, hoek 35°, verticaal met horizontale baar als verbinding

* Bewegingsrichting: rugbelasting is laag

* Voorwaarts trekken vraagt 9% meer kracht en geeft meer rugbelasting dan duwen

* Gewicht: max. 114 kg, zwaartepunt zo dicht mogelijk bij wielas

 

Kruiwagen

* Eén wiel met diameter 53 cm beter dan kleinere maten

* Twee wielen kunnen 40% meer gewicht dragen voor zelfde fysiologische inspanning

 

 


overzicht trekken en duwen - transpallet - intern transport wielen - tafelkar - tafelwagen - maaltijdkar

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans