Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Effect van de horizontale afstand van het toetsenbord op de houding en spieractiviteit van de bovenste ledematen tijdens beeldschermwerk.

 

Effect of horizontal position of the computer keyboard on upper extremity posture and muscular load during computer work. Kotani K, Barrero LH, Lee DL, Dennerlein JT. Ergonomics 2007; 50: 1419-1432.


 
De afstand van het toetsenbord tot de rand van de werktafel is gerelateerd aan pijnklachten van de hand en armen. Toch is de variatie in houding en spieractiviteit nog niet expliciet onderzocht in voorgaande studies. De hypothese van dit onderzoek was dat de pols meer de neutrale positie benadert naarmate de afstand tussen het toetsenbord en de tafelrand toeneemt. Daarom voerden 20 volwassenen verschillende computertaken uit in vier opstellingen: het toetsenbord op de rand van de tafel, met 8 cm en 15 cm tussenruimte en met 15 cm met een polssteun.

 

Een toetsenbord staat best op 15 cm van de tafelrand met een polssteun ervoor, aldus dit onderzoek.

 

De houding van de pols en bovenarm werden gemeten door middel van goniometers en videoanalyse. De spieractiviteit van twee voorarm- en schouderspieren werd geregistreerd door oppervlakte-elektromyografie. De ulnaire deviatie van de pols verminderde met 50% (4°) naarmate het toetsenbord verder van de beeldschermwerker stond. De polsextensie nam daarentegen toe met 20% (4°), weliswaar zonder polssteun. Wanneer de polssteun wel aanwezig was, was de extensie van de pols even klein als tijdens de opstelling vlak bij de tafelrand. De gemiddelde spieractiviteit van de polsextensoren verminderde met 4% MVC (maximale vrijwillige contractie) voor de verste opstelling met polssteun.

 

De flexie van de bovenarm nam echter toe naarmate het toetsenbord verder weg van de tafelrand stond, de abductie en interne rotatie daarentegen verminderde. Dit toont aan dat de horizontale afstand van het toetsenbord een belangrijke rol speelt om een neutrale houding van de bovenste ledematen te bekomen.

 

 


verticale muis - trackball - tekentablet - laptophouder - toetsenbord afstand - muizen - toetsenborden - voetensteun - documentenhouder - iPad - dynamisch zitten - oorzaken nekklachten

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans