Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Het effect van techniek en steelontwerp tijdens het scheppen van sneeuw op fysiologische, kinematische, kinetische en productiviteitsparameters

 

The effect of technique and shaft configuration in snow shoveling on physiologic, kinetic and productivity variables. McGorry RW, Dempsey PG, Leaman TB. Int J Ind Erg 2003; 34: 225-231.


 

Tegenover de vele sneeuwpret staan natuurlijk ook de gevaarlijke gladde wegen en voetpaden. Vermits bij ons de sneeuw slechts sporadisch en over een beperkt oppervlak geruimd moet worden, gebeurt dit manueel met een sneeuwschep. Toch wel een hele karwei, dus een onderzoek waard, dacht men in Amerika. Men wist al dat een tweede handvat aan de steel minder spieractiviteit van de rugstrekkers vergde, maar wat te denken van een gebogen steel? En vordert men best voorwaarts of achterwaarts?

 

Sneeuwschep met gebogen steel.Sneeuwschep met rechte steel.

 

Na telkens 11 minuten scheppen werd aan de tien proefpersonen hun subjectieve voorkeur gevraagd. Voorwaarts vorderen tijdens het sneeuw ruimen werd door 9 van de 10 verkozen omdat men een beter zicht had, minder vermoeidheid in de benen ervoer en een vaste voet had. Dit bleek ook uit de metingen van de hartslag die duidelijk lager was wanneer men in de voorwaartse richting vorderde. Ook was er een voordeel voor de sneeuwschep met een gebogen steel, hoewel niet significant. Men had wel het gevoel dat men de rug minder moest vooroverbuigen, maar met een rechte steel kon men dan weer de handen dichter bij de steel zetten. De subjectief ervaren vermoeidheid werd gekwoteerd op een Borgschaal, maar vertoonde geen verschillen.

 

Proefpersoon met een lumbar motion monitor rond de romp.Invloed van de rompbuiging op de plaats van het zwaartepunt van de romp en de geschepte sneeuw.

 

In de overall van de proefpersonen was ook een Lumbar Motion Monitor bevestigd, zodat de houding van de romp constant werd geregistreerd. Hieruit bleek dan wel een duidelijk voordeel voor de sneeuwschep met een knik in de steel. Er was veel minder flexie en laterale deviatie van de romp (voorwaartse en zijwaartse buiging). Hierdoor is dan ook het moment van de romp (Wb) en de geschepte sneeuw (Ws) ten opzichte van de lage rug 13% kleiner. De druk op wervels is hierdoor lager en in een betere positie. De productiviteit was in beide types van scheppen even hoog, zodat de efficiŽntie dus met een gebogen steel hoger ligt. Met een lagere rugbelasting wordt toch evenveel sneeuw geschept.

 

 


overzicht - hamer - heggenschaar - kappersschaar - knijptang - metaalzaag - schuurmachine - sneeuwschep - snoeischaren - snoeizaag - stofzuiger - tennisracket - vleeshaak - vleesmes

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans