Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Vergelijking van vijf evaluatiemethodes voor heffen en tillen

 

Comparing the results of five lifting analysis tools.

Russel SJ, Winnemuller L,Camp JE, Johnson PW. 2007 Appl Ergon 38: 91-97.


 

Het doel van deze studie was om de resultaten te vergelijken van verschillende evaluatiemethodes voor heffen en tillen. Hiervoor werd een gestandaardiseerde taak gebruikt: het heffen en neerzetten van dozen melk van 15 en 23 liter op en vanaf verschillende hoogtes en dieptes. De referentiepersoon was de 95% grote man. Om de methodes te kunnen vergelijken, werden de uitkomsten herleid tot een blootstellingsindex, vergelijkbaar met de Lift Index van de NIOSH. De zware dozen waren meer rugbelastend dan de lichtere dozen en heffen boven schouderhoogte werd het zwaarste getaxeerd.

 

NIOSH [link]
Deze methode is universeel gekend en algemeen gebruikt. Op basis van 6 factoren wordt de tilbelasting gedetailleerd in kaart gebracht. Eerder onderzoek had reeds aangetoond dat de NIOSH methode 73% van de jobs met een hoog risico “correct” indentificeerde, vergeleken met 40% voor de Snook tabellen. Het is dan ook de meest nauwkeurige methode, waarbij aanpassingen direct meetbaar zijn. De multi-task NIOSH methode geeft een nog hogere blootstelling omdat ook rekening wordt gehouden met het cumulatieve effect van opeenvolgende tilbewegingen. Toch is deze methode complex en tijdrovend.

 

ACGIH TLV [link]
Deze recente methode is gebaseerd op de NIOSH. De horizontale en verticale afstanden worden ingedeeld in zones. Uit tabellen kan het maximaal aanbevolen gewicht onmiddellijk afgelezen worden per zone. In Amerika wordt de ACGIH TLV het meest gebruikt. Opvallend is dat het tillen boven schouderhoogte relatief strenger wordt getaxeerd. Hoewel het inschatten van de blootstelling gelijkaardig is aan de NIOSH, is deze methode gemakkelijker te gebruiken op het werkveld.

 

Liberty Mutual “Snook” Tables [link]
Deze praktijktool geeft maximale waarden voor heffen en tillen gebaseerd op psychofysieke metingen. Op basis van categorieën voor horizontale en verticale afstanden, verplaatsing en frequentie, wordt telkens vermeld voor hoeveel % van de personen een bepaald gewicht aanvaardbaar is. De eenvoud maakt deze methode ook bruikbaar voor op de werkvloer. Toch voorspellen de Snook tabellen vooral de taken met een laag en gemiddeld risico nauwkeurig.

 

3DSSPP – 3D Statische kracht predictie programma
Dit programma berekent rechtstreeks de drukkrachten in de lage rug op het niveau L5/S1. Als maximum limiet geldt 350 kg, wat overeenstemt met een Lift Index van 1. Het voordeel van deze methode is dat rekening wordt gehouden met de lichaamslengte en het gewicht van de individuele persoon. Nadeel is dat de gevoeligheid minder hoog is. Om een correct beeld te krijgen van de belasting tijdens het tillen boven schouderhoogte, zou ook informatie over de momenten in de schouder ingevoerd moeten worden, wat de methode complex maakt.

 

WA L&I
Deze calculator van de Washington State was vooral bedoeld om zware tiltaken snel te detecteren. Er werd gezocht naar een redelijk evenwicht tussen eenvoud en correctheid. Aan de hand van een lichaamsschema worden verschillende tilzones afgebakend met een aanbevolen maximum gewicht. In optimale omstandigheden is dit 41 kg, bijna het dubbele van de NIOSH nu. Dit was de enige methode die de onderzochte tiltaken in deze studie als aanvaardbaar evalueerde. Enkel heel belastende taken scoren onaanvaardbaar.

 

 

Geen van deze methodes houdt rekening met de omgevingstemperatuur en de tilomstandigheden. Andere factoren die ook een rol kunnen spelen zijn: snelheid van tillen, één hand, onstabiele lasten, schuifkrachten,...

 

 


ademluchttoestel - eco-picklift - handvat doos - handvat zak - tillen methodes - NIOSH-3DSSPP - ligbedden wieden

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans