Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Wat maakt een geldautomaat bruikbaar voor blinde gebruikers?

 

What makes an automated teller machine usable by blind users? Manzke JM, Egan DH, Felix D, Krueger H. Ergonmics 1998; 41: 982-999.


 

Van publieke technologie wordt verwacht dat deze zonder voorkennis of opleiding bediend kan worden. Toch is dit bij geldautomaten niet altijd evident voor blinden of slechtzienden. Het coderen van de knoppen door middel van braille is wel een geschikte manier, maar slechts 10-15% van de blinde Zwitsers kan braille lezen. Spraaktechnologie, een gestandaardiseerde plaats van knoppen en gleuven, grotere lettertypes en langere tijdslimiet zijn andere goede voorstellen. In dit onderzoek werd spraaktechnologie en de plaats van de rechthoekige functieknoppen naast het scherm, de ronde nummer- en commandotoetsen (“ok”, “stop”, “corr”) geëvalueerd bij zienden en slechtzienden.

 

Mock-up van geldautomaat.

 

Opvallend was dat alle blinden deze geldautomaat succesvol konden gebruiken. Dit  duurde weliswaar iets langer en ging gepaard met meer onnodige toetsdrukken. Spraaktechnologie was hiervoor de belangrijkste verklaring. 

 

Spraaktechnologie

- 120 woorden per minuut meest geschikte snelheid

- Natuurlijke spraak wordt verkozen boven computerspraak

- Privacy verzekeren: luidsprekers, hoofdtelefoon of telefoon

- Code, saldo of afgehaald bedrag mag niet hardop herhaald worden

- Positie functieknoppen goed beschrijven

- Niet echt storend voor zienden, geen voorkeur

- Duurt langer

- "Skip"optie voorzien zodat niet steeds alle functies afgewacht moeten worden

- Meer persoonlijke info op kaart die spraaktechnologie al dan niet activeert (zou zo ook tijdslimiet individueel kunnen bepalen)

 

Auditieve feedback

- Beep na nummertoets moet direct na indrukken gehoord worden

- Echo na commandotoets (ok, stop): met spraak herhalen wat men drukt

- Beep na functietoets heeft best andere frequentie dan nummertoets

- Geluiden van ticket printen, invoegen of uitkomen kaart en geld tellen is belangrijk

- Bij naderen tijdslimiet: commando herhalen

- Mag niet eentonig zijn

- Feedback van nieuw scherm mag geen beep zijn, overaanbod stoort zienden

 

Schikking en lay-out van de knoppen

- Standaardisatie plaats knoppen en gleuven belangrijkst

- Rechthoekige functieknoppen naast scherm positief: goed reliëf, tactiele feedback

- Nummer 5 coderen door opstaand streepje of puntje

- Knop voor helpfunctie: op knop drukken en functie horen zonder activering

- Zienden kiezen functie liefst door knoppen aan het scherm

- Functies activeren door nummertoetsen: pro en contra

- Knop voor één stap terug: neutraal, sommigen eerder STOP knop en herbeginnen

- Vlakke, ronde nummertoest: neutraal

- Functie-, commando- en nummertoetsen moeten niet op 1 plaats samenstaan

- Geen voorkeur om alle functies tegelijk op scherm of slechts twee keuzes

- Geen voorkeur geldbedrag intypen of kiezen uit vaste bedragen

 

Onderzochte schikking van interfaces met alle functies (A) of slechts twee keuzes (B en C) en de plaats van de nummertoetsen apart (C) of alles samen (A en B).

 

 


seniorenGSM - eenvoudige GSM - pratende geldautomaat - bankautomaat - drempels rolstoel - gemakkelijke trappen - opstappen trein - universal design - design for all

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans