Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Factoren die trek- en duwkrachten bepalen bij karren

 

Factors affecting minimum push and pull forces of manual carts. Al-Eisawi KW, Kerk CJ, Congleton JJ, Amendola AA, Jenkins OC, Gaines W. Appl Ergon 1999; 30: 235-245.


 

Karren worden vaak dagelijks gebruikt om goederen en materiaal te transporteren in bedrijven, ziekenhuizen, winkels,… Hoe groter de diameter van de wielen en hoe lager de wrijving met de vloer, hoe lager de vereiste trek- en duwkracht zijn. De breedte van de wielen speelt minder een rol, dit in tegenstelling tot het gewicht waarmee de kar beladen is.

 

Het rijden met karren is niet altijd evident: er is veel kracht nodig, er zijn geen handvatten en de losse wieltjes werken meer tegen dan mee. In deze studie werd daarom de invloed gemeten van verschillende wielbreedtes en diameters en op verschillende soorten ondergrond. In de (lage) horizontale duwstang zat een meter die de trek- en duwkrachten registreerde.

 

Tafelwagen

 

De geleverde kracht is evenredig met het gewicht dat voortgeduwd moet worden en met de rollende wrijvingscoŽfficiŽnt van de wielen. Hoe harder de wielen of de ondergrond, hoe lager deze factor en dus hoe minder handkracht er is vereist. Vlakke beton of tegels hebben zo een lagere rollende wrijvingscoŽfficiŽnt dan asfalt en industrieel carpet.

 

De wieldiameter is omgekeerd evenredig met de vereiste duwkrachten tijdens het rijden. Na vergelijking van wielen met een doorsnede van 51mm, 102mm en 153mm bleek er een lineaire relatie tussen de diameter en handkracht. Hoe groter de wielen, hoe makkelijker de kar zich laat rijden. Echter, om de kar in beweging te brengen is dan juist wel meer kracht nodig. Afhankelijk of de taak bestaat uit veel starten en stoppen of juist niet, moet een gepaste diameter gekozen worden.

 

Bij een geladen kar van 180 kg had de wielbreedte geen effect. De wielen van 25mm of 38mm breed lieten dezelfde handkrachten optekenen.Wel blijft er een lineaire relatie met het gewicht van de kar.

 

Ook de richting van de wielen spelen een rol. Wanneer alle wielen zich in de rijrichting bevinden, is de minste kracht nodig tijdens het sturen. Om makkelijk te kunnen draaien en manoeuvreren kunnen worden vaak wielen gebruikt die kunnen draaien rond hun as. Logischerwijs is de hoogste kracht nodig wanneer alle vier wielen loodrecht op de rijrichting staan. Als compromis worden dan twee vaste en twee losse wielen gecombineerd. Men kan makkelijker draaien wanneer de twee wielen dichtbij het handvat los zijn.

 

 


overzicht trekken en duwen - transpallet - intern transport wielen - tafelkar - tafelwagen - maaltijdkar

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans