Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Draaibare zetel in vorkheftruck is minder belastend voor de rug

 

Evaluation of a swiveling seat to reduce the physical load on forklift drivers.

Taoda K, Tsujimura H, Kitahara T, Nishiyama K. Sangyo Eiseigaku Zasshi 2002; 44: 180-187.


 

Bij het achteruit rijden op een tractor of vorkheftruck draait de bestuurder meestal de rug, nek en het hoofd om een goed zicht te hebben. Deze gedraaide houding is echter belastend voor de rug en maakt de rug ook kwetsbaarder voor globale lichaamstrillingen. Een preventieve maatregel is een bestuurderszetel die kan draaien rond zijn lengte-as.

 

Achteruit kijken in de vorkheftruck gebeurt steeds met een gedraaide rug en nek.Een zetel die rond zijn lengte-as kan draaien vermindert de rotatie in de rug en doet de rugspieren minder hard werken.

 

In deze studie werd het effect van een draaibare zetel onderzocht die 45° rond zijn lengte-as kan draaien. Tien bestuurders reden in hun vorkheftruck terwijl ze naar voor en naar achter keken. De hoeken in de rug en nek werden opgemeten alsook de spieractiviteit van verschillende rug- en nekspieren.

 

De rugspieren (m. Trapezius, m. Erector Spinae en m. Latissimums dorsi) moesten aanzienlijk minder hard werken wanneer de vorkheftruckbestuurders op een draaibare zetel zaten. Dit kon echter niet gezegd worden van de nekspieren (m. Sternocleidomastoideus). De spierspanning vertoonde geen verschil tussen de twee types bestuurderszetels.

De resultaten van de spieractiviteit sluiten goed aan met de positie van de rug. De hoek waarover de rug gedraaid wordt, was duidelijk lager bij de draaibare zetel. Voor de nek werd opnieuw geen verandering vastgesteld.

In een studie bij tractoren werden gelijkaardige resultaten gevonden [1]. Hoe minder de torsie was tussen de heupen en de schouders, hoe lager de spieractiviteit van de nek en schouders was. Wel werd in praktijk het draaimechanisme van 20° niet altijd tenvolle benut. Een subjectieve bevraging na 6-12 maanden toonde aan de tractorbestuurders de zetel positief evalueerden vooral bij taken waar ze veel of lang naar achter moeten kijken.

 

De conclusie van deze studie is dat een draaibare zetel een goede maatregel is in de preventie van lage rugpijn bij vorkheftruckbestuurders die vaak moeten achteruit rijden.

Ondertussen zijn er ook al lichte vorkheftrucks op de markt waarbij de hele cabine kan draaien. Zo moet men niet meer achteruit kijken.

 

Een vorkheftruck waarbij de cabine kan draaien, vermijdt het achteruit kijken.

 

[1] Bottoms, Barber. 1978 A swivelling seat to improve tractor driver's position. Appl Ergon 9: 77-84.

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans