Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Nieuw ontwerp van ademluchttoetstel is minder vermoeiend

 

Evaluation of performance and load in simulated rescue tasks for a novel design SCBA: effect of weight, volume and weight distribution. Griefahn e.a. Appl Ergon 2003; 34: 157-165.


 

Een ademluchttoetstel behoort tot de basisuitrusting van een brandweerman om te kunnen verblijven in ruimtes met rook of gevaarlijke gassen. Terwijl ze dit gewicht op de rug dragen, voeren ze hoog-intensieve blus- en reddingstaken uit. Met een innovatief ontwerp in rugzakvorm, konden de brandweermannen de opgelegde oefeningen sneller uitvoeren vergeleken met twee conventionele systemen.

 

Ademluchttoetstel in rugzakvorm.Ademluchttoestel met harnas.

Ademluchttoestel met rugzakvorm en met een harnas als "rugzak".

 

Twaalf brandweermannen (27-49 jaar) voerden een gesimuleerde reddingsactie uit terwijl ze de drie typen van ademluchttoetstellen gebruikten. De verschillende taken tijdens een ernstige redding werden uitgevoerd onder natuurlijke klimatologische omstandigheden in een brand op de tweede verdieping. De snelheid, hartfrequentie, ademhalingsfrequentie, rectale temperatuur en zweetverlies werden geregistreerd. De ervaren vermoeidheid en comfort van het dragen werden subjectief bevraagd.

 

De oefeningen werden sneller uitgevoerd met het rugzakttype, de hartfrequenties waren lager en het was makkelijker om dragen. Het gewicht van de zuurstofflessen op zich is minder belangrijk dan de verdeling ervan rond de romp. De rugzakvorm zorgt voor een betere gewichtsverdeling over midden en lage rug.

 

Hoewel dit onderzochte rugzakmodel in praktijk nauwelijks of niet voorkomt, zijn de principes wel standaard. Gasflessen worden vastgemaakt in een soort harnas dat men over de schouders en heupen draagt. De fles is stabiel en dicht tegen het lichaam, wat minder stoort tijdens bijvoorbeeld het dragen van een slachtoffer. Door de heupband wordt het gewicht verdeeld over de heupen en de schouders. Een betere gewichtsverdeling over de rug bleek immers minder vermoeiend uit dit onderzoek.

 

 


ademluchttoestel - eco-picklift - handvat doos - handvat zak - tillen methodes - NIOSH-3DSSPP - ligbedden wieden

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans