Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Zitgedrag meten en beïnvloeden

 


 

Langdurig zitten is niet goed voor de gezondheid. Toch is de gewoonte van het zitten goed ingebakken in onze cultuur. Het meten van de zitduur is een efficiënte manier om bureelmedewerkers bewust te maken van hun zitgedrag. Dat is een eerste stap in gedragsverandering. Na deze nulmeting kunnen vervolgens individuele doelen en strategieën gesteld worden om minder lang te zitten, minder lang aan één stuk te zitten en meer te bewegen.

 

Activiteitsprofiel

 

Meten duur van zitten, staan en bewegen
Met activiteitsmeters kan het zitgedrag en de hoeveel beweging gemeten worden. In wetenschappelijke onderzoeken worden duurdere modellen zoals ActivPal en AcitGraph gebruikt. Voor het dagelijks gebruik zijn er tegenwoordig eenvoudige polsbandjes die deze optie hebben.

 
Het polsbandje dat fungeert als activiteitsmeter of de hartslagmeters van Polar laten zien hoe actief men geweest is. Er zijn vijf intensiteitsniveaus: slapen, zitten, lage activiteit, gemiddelde en hoge activiteit. Men kan een activiteitsdoel instellen, waarbij men feedback krijgt hoeveel % men hiervan heeft gerealiseerd. Op die manier wordt men doorheen de dag bewust gemaakt of men veel of weinig verwijderd is van het activiteitsdoel. In het kader van minder zitten is ook de inactiviteitswaarschuwing interessant. Van zodra men 55’ stilzit, trilt het uurwerk om de zitter bewust te maken dat het tijd is om te bewegen. Als men langer dan één uur stilzit, krijgt men een inactiviteitsmarkering.

 

Zitprofiel.

Figuur: Activiteitenoverzicht voor één dag.

 

Gedragsverandering
Zitten is een gewoonte. Het veranderen van het zitgedrag, vraagt een interventie op verschillende vlakken. In de eerste plaats dient men zich bewust te zijn van zijn zitgedrag. Het meten van de zitduur, duur van staan en bewegen maken iemands activiteitsprofiel zichtbaar. Op basis daarvan kan men individuele doelen gaan stellen. Wie 9 uur per dag zit, moet niet meteen mikken op 6 uur, maar kan dit geleidelijk opbouwen. Doel is zittijd te vervangen door statijd of door te bewegen.

 
Minder zitten en meer staan, het is gemakkelijk gezegd. Er is echter meer nodig dan enkel de medewerkers te informeren en bewust te maken. De omgeving moet mee aangepast zijn. Een zit-statafel is een efficiënte manier om het zittend werk regelmatig te doorbreken zonder aan efficiëntie te verliezen. Bij kantoorinrichting wordt meer een meer gekozen voor activiteitsgerelateerde werkplekken, waarbij verschillende taken in verschillende ruimtes gebeuren (printen, vergaderen, pauzeren, geconcentreerd werken, enz...). Dit zorgt op een spontane manier dat bureelmedewerkers vaker gaan rechtstaan en bewegen. Onbewust zal het zitgedrag veranderen.

 
Een andere succesfactor is dat een cultuurverandering ondersteund wordt door de directie of leidinggevenden. In een strategie om minder te zitten, kan gekozen worden voor staand vergaderen en staand pauzeren als nieuwe standaard binnen het bedrijf. Dit stimuleert de medewerkers om meer te staan en te bewegen doorheen de werkdag. Op die manier wordt staan de nieuwe sociale norm voor bepaalde taken en vraagt het geen extra inspanning.

 
Op basis van het gemeten zitgedrag kan men gaan nadenken waar nog winst valt te boeken en dit als doel te stellen. Hierbij kan een coach of softwareprogramma
- Staand telefoneren
- Naar een collega wandelen in plaats van mailen
- Elke keer naar de pinter wandelen
- Elke keer rechtstaan voor de vuilbak
- Elk half uur eens rechtstaan
- Regelmatig een beweegpauze
- ...

 

Los van deze maatregelen om minder te zitten op het werk, is een andere gezondheidsstrategie hoe we meer kunnen bewegen. De trap nemen in plaats van de lift, lunchwandelen, met de fiets naar het werk, auto verder weg parkeren, enz... Deze kleine bewegingen thuis en op het werk hebben een positief effect op de gezondheid. Toch is er meer nodig. Bewegen vraagt een aangehouden inspanning, weliswaar aan lage intensiteit. Van de 10000 stappen zouden er namelijk 4000 goed doorstappen moeten zijn. Het is meer dan eens naar de printer slenteren...

 

Maandoverzicht

Figuur: Maandoverzicht van verschillende activiteiten

 

 


zitten is nieuwe roken - gezondheidsrisico - Stand Up Australia - zitgedrag - zit-statafel - stapauzes -

sit less, stand up, move more - minder zitten - dynamisch kantoor - loopband

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans