Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Hoe effectief zijn interventies rond minder zitten en meer bewegen ?

 


 

In deze overzichtsstudie worden de resultaten van veertig artikels samengebracht. Deze richten zich op minder zitten en meer bewegen tijdens het uitvoeren van het normale werk, waarin men productief bezig is. Drie grote groepen van interventies worden onder de loep genomen: actieve werkstations, stimuleren om de trap te gebruiken en persoonlijke coachingsprogramma's.

 

Zit-statafels verminderen de zitduur op het werk effectief. Dit gemiddeld genomen goed zijn voor 77 minuten minder zitten per 8 uur durende werkdag. De werkprestaties wordt niet nadelig beïnvloed. Ook de fysieke activiteit tijdens de werkuren neemt toe.

 

De loopband heeft een positief effect op de dagelijkse beweging. Dit beperkt zich dus niet alleen tot op de werkvloer, maar ook daarbuiten. Hetzelfde geldt voor de desk Bike waarbij men fietst onder de bureautafel. Het prestatieverlies zou minimaal zijn wat het een aanvaardbaar alternatief maakt. Er wordt immers ook duidelijk minder gezeten op dagbasis.

 

Interventies die het trapgebruik stimuleren werken. Mensen gaan inderdaad meer de trap gebruiken, wat meer beweging tijdens de werkuren oplevert. Toch mag men er geen wonderen van verwachten op vlak van gezondheid, de fysieke conditie zal enkel hiermee niet verbeteren.

 

Persoonlijke coaching zet mensen vooral aan het bewegen buiten het werk. Mogelijke verklaring is dat de werksituaties meer bewegen niet altijd mogelijk maakt. De fysieke omgeving en organisatie moeten immers ook mee aangepast zijn.

 

 

Bron: Commissaris et al. 2015 Interventions to reduce sedentary behavior and increase physical activity during productive work: a systematic review. Scand J Environ Health Online doi: 10.5271/sjweh.3544

 

 


zitten is nieuwe roken - gezondheidsrisico - Stand Up Australia - zitgedrag - zit-statafel - stapauzes -

sit less, stand up, move more - minder zitten - dynamisch kantoor - loopband

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans