Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Wie zit of beweegt er veel op het werk?

 


 

Deze reviewstudie ging na welke factoren verband houden met veel zitten en weinig bewegen. Dit kan toelaten meer gericht aan preventie te doen. Bij zitten speelt het werk zeker een rol waarop ingezet kan worden. Dat verklaart waarom sensibiliseren van enkel het individu slechts een beperkt resultaat boekt. De auteurs stellen voor in te werken op het individu (eigen gezondheid), sociale omgeving (gemeenschappelijk doel), fysieke omgeving (zit-statafel) en beleid (steun directie).

 

Wie zit er veel op het werk?
- Voltijdse medewerkers (tov deeltijds)
- Call center medewerkers
- Bedienden (tov arbeiders)
- Hoog lichaamsgewicht
- Vrouwen meer dan mannen
- Ouderen meer dan jongeren
- Hogere opleiding en inkomen
- Niet-rokers
- Weinig inspannend werk
 
Wie beweegt er veel op het werk?
- Veel huishoudelijke taken
- Lagere opleiding
- Rokers
- Mannen
- Arbeiders
- Zelfvertrouwen
- Weinig scherm kijken in vrije tijd
- Actief reizen
- Ouderen
- Ongehuwden
- Landelijke streken
- Positieve perceptie werkplaats
 

Opvallend bij het bewegen is dat ook factoren buiten het werk een invloed hebben. Een actieve levensstijl buiten het werk (huishoudelijke taken, weinig TV kijken) zet zich ook door tijdens de werkuren. Ook psychosociale factoren (zelfvertrouwen, perceptie werkplek) blijken een rol te spelen.

 

Bron: Smith ea 2016. A review of occupational physical activity and sedentary behaviour correlates. Occupational Medicine 66 (3): 185-192.

 

 


zitten is nieuwe roken - gezondheidsrisico - Stand Up Australia - zitgedrag - zit-statafel - stapauzes -

sit less, stand up, move more - minder zitten - dynamisch kantoor - loopband

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans