Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Stand Up Australia: sta op, zit minder, beweeg meer.

 


 

Langdurig zitten is ingeburgerd in kantoorwerkplekken. Om dit gezondheidsrisico aan te pakken, heeft men in Australië een multidimensioneel programma ontwikkeld onder het motto "minder zitten, meer staan en meer bewegen". Ze hebben zich gebaseerd op de sociaal cognitieve theorie om te komen tot een effectieve gedragsverandering. Het programma richt zich op vier niveaus:

 

- Organisatie : betrokkenheid directie

- Omgeving : zit-statafels

- Individu : opleiding en coaching

- Technologie : zitgedrag meten

 

Stand-Up Australia, een multifactorieel programma.

 

1.Organisatie: betrokkenheid directie
Interventies op organisatiebureau hebben als doel draagvlak te creëren van directie tot werknemer. Daarvoor stellen ze drie acties voor:
- Overleg directie (30-45min)
- Workshop hiërarchische lijn (2-4u)
- Informatie werknemers (30-45min)

 

Tijdens het overleg met de directie wordt een plan van aanpak voorgesteld. De rol van de organisatie en fysieke omgeving met betrekking tot het langdurig zitten wordt uitgelegd. Op dat vlak zal waarschijnlijk verandering nodig zijn, waarvoor de beslissing van bovenaf komt. Hogere scheidingswanden tussen de bureaus, hoofdtelefoon, enz...

 
In de workshop met de leidinggevenden worden strategieën afgesproken om te komen tot een gedragsverandering. Deelnemers zijn de verschillende niveaus van de hiërarchische lijn, preventie en vakbond. Er wordt ook een groep van “team champions” aangesteld. Ze hebben de taak om de boodschap van minder zitten, meer staan en bewegen levend te houden op de werkvloer.

 

De kantoormedewerkers krijgen tijdens een brainstorm sessie uitleg over de impact van het langdurig zitten op de gezondheid. Ze krijgen feedback over hun zitduur op groepsniveau, die op het begin van de studie gemeten werd. Daarna volgt een uitleg over de geplande interventies om te komen tot minder zitten, meer staan en bewegen.

 

2. Omgeving: hoogteverstelbare bureaus
Elke deelnemer aan het programma krijgt een verstelbare zit-statafel. Bij de installatie wordt een informatieblad voorzien met uitleg over de instellingen en tips om houdingen af te wisselen en meer te bewegen. De preventiedienst fungeert als aanspreekpunt over houdingen en werkpostgerelateerde vragen.

 

3. Individu: face-to-face coaching
In een individuele coachingsessie (30 min) wordt gedetailleerd feedback gegeven over de geregistreerde houdingen en beweging. Dit komt neer op hoeveel tijd men zit, staat of beweegt per dag en tijdens de werkuren. Op basis daarvan worden specifieke doelen gesteld op vlak van “stand up, sit less, move more”. Deze worden genoteerd en zichtbaar op de werkplek geplaatst. Na de sessie volgt nog een mail met een samenvatting en de afgesproken tips.

 
Na één, drie, zes en tien weken volgt een telefoontje van de gezondheidscoach. Ze dienen om te peilen naar het algemene gevoel en of de kantoormedewerkers hun doelen behalen. Bij problemen worden oplossingen of nieuwe strategieën aangereikt. Naar het einde toe komen er ook tips bij om de principes van minder zitten, meer staan en bewegen ook toe te passen buiten het werk.

 

4. Technologie

Op het begin van de interventie werd het zitgedrag van de beeldschermwerkers opgmeten door middel van de ActiGraph. Deze meet de tijd dat men zit, staat en beweegt. Om meer beweging te stimuleren kan het gebruik van stappentellers ingezet worden. Resultaten kunnen gedeeld worden op sociale media, wat stimuleert om de gestelde doelen te behalen, enz...

 

Effect van interventie
Het effect van dit programma werd onderzocht bij 231 werknemers na drie maanden en na één jaar. Opvallend was dat er binnen hetzelfde bedrijf reeds grote individuele verschillen waren in zitgedrag.

 

Na drie maanden zitten de deelnemers 1,7 uur per dag minder en staan ze 1,7 uur per dag meer. Het zitten op het werk werd bijna volledig vervangen door staand werken. De hoeveelheid beweging of het aantal stappen bleef gelijk. Na één jaar is er nog steeds een effect zichtbaar. De kantoormedewerkers zitten nog steeds één uur per dag minder vergeleken met voor de studie.
Het langdurig zitten, langer dan 30 minuten aan één stuk, wordt weinig beïnvloed op lange termijn. Na drie maanden werden blokken van meer dan 30' zitten vaker onderbroken. Dit effect verdwijnt echter met de tijd. De hoeveelheid beweging op het werk verandert weinig. Hier zijn blijkbaar andere strategieën voor nodig.

 

Effect van de interventie na 3 en 12 maanden.

 
De veelzijdige strategie is effectief. In een andere studie werd het effect vergeleken met enkel het voorzien van zit-statafels. Er wordt dan 33 minuten per dag minder gezeten. In combinatie met de multifactoriële aanpak is dat echter 89 minuten minder zitten op dagbasis.

 

 

Bron: Spreker IEA congres 2015, David Dunstan

 

 


zitten is nieuwe roken - gezondheidsrisico - Stand Up Australia - zitgedrag - zit-statafel - stapauzes -

sit less, stand up, move more - minder zitten - dynamisch kantoor - loopband

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans