Figuur DuwTrekCalculator

DuwTrekCalculator

Wat doet de DuwTrekCalculator?

De DuwTrekCalculator werd ontwikkeld in Nederland. De methode beoordeelt het trekken en duwen in beweging op een vlakke ondergrond. De belasting in de rug, schouders en pols wordt geschat op basis van biomechanische modellen. Er zijn dus geen metingen met een dynamometer nodig.

https://duwtrekcalculator.expertisecentrum-expres.nl/nl/calculator

Hoe werkt de DuwTrekCalculator?

Op de website kan men de parameters eenvoudig aanvinken. De hoek in schouders en ellebogen kan men zelfs bewegen en aanduiden op een lichaamsdiagram. Onderstaande parameters worden beoordeeld:

  • Geslacht
  • Duwen of trekken
  • Schouderhoek
  • Ellebooghoek
  • Aangrijphoogte
  • Eén of twee handen
  • Gewicht van kar met belading
  • Afstand
  • Frequentie

De belasting in handen, schouders en lage rug worden automatisch berekend en vergeleken met richtlijnen. Het resultaat is dan een score volgens een stoplichtmodel:

Risicoscore DuwTrekCalculator

Resultaat DuwTrekCalculator

Wat zijn sterke punten?

– Snel en gebruiksvriendelijk

Het invullen van de calculator is een snelle en gebruiksvriendelijke methode. Men hoeft geen trek- en duwkrachten te meten met een dynamometer. Deze waarden worden immers geschat door de calculator voor op vlakke ondergrond. Voor ongunstige omstandigheden (wielen/vloer/helling/obstakels) zijn metingen met dynamometer daarentegen wel aangewezen.

– Onderbouwde methode

De basis voor de richtlijnen waarmee de berekende waardes worden geïnterpreteerd zijn wetenschappelijk onderbouw. Voor de geleverde handkrachten dient het biomechanisch model Manual Material handling van Mittal (1997) als basis. Voor de belasting op de lage rug is dat het Dortmunder Biomechanical Model uit Jäger (2001). Het model voor schouderbelasting is te vinden in Occupational Biomechanics van Chaffin (1999).

– Stappenplan

De DuwTrekCalculator hoeft men niet voor elke taak uit te voeren. De KIM trekken en duwen dient immers als selectiemethode. Wanneer de score lager is dan 25 punten, mag het risico als aanvaardbaar beschouwd worden. Verder onderzoek is dan niet nodig. Wanneer de score hoger is dan 25 punten en men heeft 0 punten aangeduid voor de omstandigheden, dan kan de TrekDuwCalculator toegepast worden.

Wat zijn zwakke punten?

– Duur en frequentie

Voor de geleverde handkrachten worden duur en frequentie van duwen of trekken meegenomen. Dit is echter niet het geval voor de lage rug- en schouderbelasting. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op een éénmalige belasting. Voor taken met regelmatig trekken en duwen geeft de calculator dus een onderschatting van het risico op overbelasting.

– Enkel op vlakke ondergrond

De DuwTrekcalculator kan gebruikt worden indien er sprake is van het duwen of trekken van goed lopende rolcontainers op een vlakke (betonnen of linoleum) vloer. Dat maakt het toepassingsgebied van de methode eerder beperkt. De calculator bestaat dus naast het meten van de krachten met een dynamometer om nauwkeurig een uitspraak te kunnen doen van een werksituatie of preventiemaatregel.

– Torsie en draaibewegingen

Een gedraaide houding van de rug wordt niet mee in rekening genomen. Toch komt dit vaak voor tijdens het éénhandig trekken, bijvoorbeeld transpallet. Ook het nemen van bochten betekent in praktijk een extra belasting wat niet zichtbaar is in een lineair model. Dit zijn aandachtspunten om mee in het achterhoofd te houden.