Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

OWAS methode

 


 

De OWAS methode staat voor Ovaka Working Posture Analysing System. Ze werd ontwikkeld door een staalfabriek in Finland om de fysieke belasting tengevolge van de werkhoudingen te evalueren. Het uitgangspunt van de OWAS methode is een systematische observatie en classificatie van houdingen, gecombineerd met een inventarisatie van de verschillende taken. De lichaamshoudingen en het gewicht van de te dragen last worden uitgedrukt in een cijfer. Na een analyse van alle observaties geeft de OWAS methode aan welke lichamelijke belasting aanvaardbaar is en welke niet.

 

De houdingen van rug, armen en benen met de overeenstemmende score.

 

Score van lichaamshoudingen

In de OWAS methode wordt het principe van de multi-moment opname toegepast. De lichaamshoudingen worden om de 15 of 30 seconden geobserveerd en geclassificeerd. De beoordelaar geeft een score voor de houdingen van verschillende lichaamsdelen en voor de te dragen last. Deze score bestaat uit een code van vier cijfers: bijvoorbeeld 3121.

* Rug: 1 recht, 2 gebogen, 3 gedraaid, 4 gebogen en gedraaid

* Armen: 1 onder schouderhoogte, 2 één arm, 3 beide armen boven schouders

* Benen: 1 zit, 2 staan, 3 staan op één been, 4 staan gebogen benen, 5 staan op één been gebogen, 6 geknield, 7 wandelen

* Gewicht: 1 minder dan 10 kg, 2 tussen 10 en 20 kg, 3 meer dan 20 kg

 

Het aantal observaties is afhankelijk van de aard van het werk. Bij sterk variërend werk duurt het langer om een representatief beeld te hebben dan bij sterk repetitief werk. De observatie kan rechtstreeks gebeuren of aan de hand van video-opnames.

 

Analyse van houdingen
De analyse van deze codes kan op twee manieren gebeuren. De OWAS methode is stamt uit de jaren zeventig, waardoor de software verouderd is.

* Manueel: Evaluatieformulier (% van een houding opzoeken globaal of per deeltaak)

* Software: OWASAN (enkel nog bruikbaar op Windows XP of een lagere versie).
 
Onder de titel "observation" kan men dan de verschillende deeltaken of fasen benoemen die men wil onderzoeken via "define workphases". De relevante arbeidstaak wordt hiervoor opgesplitst in een aantal delen. Eens de arbeidsfasen gedefinieerd zijn, wordt de eigenlijke observatie gestart via "start". Dit kan op twee manieren gebeuren. Ofwel kan men een klok in het programma starten worden zodat om de dertig seconden men verplicht wordt de houding op dat moment in te geven. Een twee mogelijkheid is gebruik te maken van een video-opname. Men bekijkt dan enkele malen de arbeidstaak en geeft dan een score voor alle deeltaken.

 

In het programma OWASAN kan men de houding evalueren per werkfase.

 

Nadat alle observaties gebeurd zijn, maakt het programma zelf een analyse van de belasting voor de werknemer bij bepaalde arbeidstaken. Via de titel "graph" kan men "recommendations for actions" aanklikken, waardoor men voor elke lichaamsregio (rug, armen en benen) informatie krijgt over het percentage van de totale tijd dat men in deze houding werkt alsook bepaalde aanbevelingen over de graad van belasting. De paarse balk geeft aan onder welke actiecategorie de houding voor deze taak valt. In onderstaand voorbeeld wordt tijdens het monteren constant (100%) met één arm boven schouderhoogte gewerkt. Dit valt onder actiecategorie 3 en zal snel een aanpassing vragen. Ook staat de werknemer gedurende de helft van de monteertijd met de benen gebogen wat ook niet gunstig is.
 

Voor elke werkfase wordt weergegeven hoe lang in welke houding wordt gewerkt of hoe belastend dit is.

 

Interpretatie resultaten: actiecategorieën

Deze vier actiecategorieën werden door een internationale groep van experts opgesteld en zijn gebaseerd op het mogelijke gezondheidsrisico van een houding of houdingscombinatie voor het musculoskeletaal systeem. De vier categorieën geven aan of er moet ingegrepen worden en hoe zwaar het probleem is:

 
* Categorie 1: Normale houding; geen actie vereist
* Categorie 2: Aandacht geven in de toekomst
* Categorie 3: Snel verbetering nodig
* Categorie 4: Onmiddellijke verbeteringen nodig

 

Hier gebeurt dus enkel een analyse per lichaamsregio, maar er wordt nog niks verteld voor het hele lichaam. Hiervoor kiest men onder "graph" voor " action categories". Zo krijgt men het aantal observaties en tijdsaandeel van de verschillende deeltaken en de kleur staat ook voor de actiecategorie waarin gewerkt wordt.

 

OWAS blijkt dus op een snelle manier de resultaten weer te geven van een analyse van een taak. Er kan vrij correct worden bepaald welke houding of welke deeltaak te belastend is.

 

 


Overzicht - 3D SSPP - Accelerometer - EAWS - EMG - FIFARIM - Hartslag - HARM - KIM - MAC - MDD - multiNIOSH - NIOSH - OCRA - OWAS - RULA - QEC - Snook - Strain Index - Stari

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans