Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

KIM tool: manueel werken

 


 

KIM staat voor Key Indicator Method. Deze Duitse methode werd voorgesteld om te komen tot een meer uniforme uitvoering van de Europese Richtlijnen rond het manueel hanteren van lasten. Dit omvat drie domeien en dus drie KIM methodes:

 

* Tillen, houden en dragen (.pdf)

* Trekken en duwen (.pdf)

* Manueel werken (.pdf)

 

Voor de risico-evaluatie van het repetitief werken of statische houdingen van de bovenste ledematen, kan de KIM tool manueel werken gebruikt worden. Het is een snelle en gebruiksvriendelijke methode die op de werkplek zelf kan toegepast worden.

In de KIM manueel werken worden zes risicofactoren beoordeeld:

* Tijdsduur

* Kracht: frequentie (repetitief) of duur (statisch)

* Grip

* Houding armen

* Lichaamshouding

* Werkorganisatie

* Werkomstandigheden

Een combinatie van deze factoren resulteren in een risicoscore:

 

Score = Tijd x (Kracht + Grip + Armen + Lichaam + Organisatie + Omstandigh)

 

Groen
< 10
Aanvaardbaar
Groen
10 - 25
Risico voor minder veerkrachtige mensen
Geel
25 - 50
Risico gemiddelde werknemer. Aanpassingen nodig
Rood
> 50
Risico alle werknemers. Aanpassingen noodzakelijk

 

 

Voorbeeld:

Bij het sorteren van kersen staan de werknemers de hele dag recht aan een sorteerband. De witte kleur van de lopende transportband zorgt voor een goed contrast met de kersen. Door de sorteermachine op water, zijn de kersen nat. De werknemers dragen ook handschoenen. Met één hand worden ongeveer 25 kersen per minuut vastgenomen tussen de toppen van de vingers. Het gewicht van een kers is uiteraard zeer laag.

 

 

* Tijdsscore: 4 punten (7 uur per dag)

De tijd is de effectieve duur dat de werknemers het repetitief werk uitvoeren. De tijd van het opruimen van de werkplek, de pauzes of het klaar zetten van bakken wordt niet mee in rekening genomen. Zo wordt er 7 uur effectief gesorteerd.

 

* Kracht: 1 punten (pincetgreep, zeer lage kracht, 25x/min)

Van elke deeltaak wordt genoteerd hoeveel kracht moet uitgeoefend worden. In het geval van de kersen wordt 25 keer per minuut een zeer lage kracht geleverd. De gradatie in kracht is niet altijd makkelijk in te schatten. Naar analogie van de HARM methode kan men daarom het gewicht van de goederen als leidraard gebruikt worden:

0-100g: zeer lage kracht

100g-1kg: lage kracht

1-3kg: middelmatige kracht

3-6kg: hoge kracht

 

* Grip: 3 punten (tussen beperkt en slecht)

Optimaal hebben goederen een handvat dat met de volle hand kan vastgenomen worden. Dat betekent een lengte van 12 cm en diameter van 4 cm. Zonder handvat is de grip slechts beperkt. Als daar bovenop ook nog verzwarende omstandigheden komen zoals gladheid, vuil, scherpe kanten,... dan is de grip slecht. Kersen hebben geen handvat en worden met de toppen van de vingers of een precisiegreep vastgenomen. Doordat ze wat nat zijn, is de grip beperkt tot slecht. Daarom wordt een tussenliggende waarde gekozen, interpolatie is immers toegelaten.

 

* Armen houding: 2 punten (vaak ongunstige houdingen pols)

Voor de houding van de armen wordt gekeken hoe vaak ongunstige posities van de pols voorkomen: zelden, soms, vaak of constant. Om dit cijfermatig te maken kan de tijdsindeling van OCRA gehanteerd worden: >1/3, 1/3, 2/3 en 3/3 van de cyclustijd of nog <20%, 20-50%, 50-80% en >80% van de cyclustijd. Kersen sorteren is vaak een afwijkende polspositie.

 

* Lichaamshouding: 3 punten (hele dag staan, gebogen nek)

Bij lichaamshouding worden verschillende ongunstige factoren gecombineerd: langdurig staan, houding romp/nek en reiken boven schouderhoogte. Ongunstig is het uitsluitend staan, duidelijk gebogen of gedraaide rug of nek en vaak reiken in de hoogte of verte. Bij het sorteren van de kersen is het langdurig staan een probleem. De nek wordt ook steeds gebogen voor beter zicht op details.

 

* Organisatie: 2 punten (hoog tempo, geen afwisseling/regelmogelijkheid)

Organisatie gaat over de afwisseling in taken binnen de cyclus. Kersen sorteren is steeds dezelfde taak, dus zonder afwisseling. De band stopt nooit zodat er geen echter rustmoment zijn. In comibnatie met het hoge tempo is geen of nauwelijks verandering van fysieke belasting.

 

* Omstandigheden: 1 punt (koud, nat, geluid, handschoenen)

De werkomstandigheden worden bepaald door de omgevingsfactoren. Deze kunnen goed of beperkt zijn. Bij het sorteren van kersen zijn de handschoenen en natte kersen aanwezig.

 
Risicoscore: 4 x (1 + 3 + 2 + 3 + 2 + 1) = 48 punten

 

In deze situatie houdt het sorteren van kersen een verhoogd risico in voor bijna alle mensen. Door de invoer van een hoge stoel zodat de mensen kunnen afwisselen tussen zitten en staan, zou de lichaamshoudingsscore 1 worden. De risicoscore zal daardoor dalen tot 40. Hoe lager de risicoscore, hoe beter.

 

 


Overzicht - KIM tillen - KIM trekken/duwen - KIM manueel werken - HARM - OCRA checklist - Strain Index - RULA - OCRA index - NIOSH - Snook

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans