Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Checklist Fysieke Belasting

 


 

Om het risico op fysieke overbelasting te evalueren bestaan er specifieke tools voor elk risico binnen de ergonomie. Deze methodes vragen tijd en expertise. De checklist Fysieke Belasting werd ontwikkeld om mogelijke risico's in een taak eenvoudig op te sporen. Hieruit blijkt dan of het nodig is het risico verder te evalueren.

 

Checklist Fysieke Belasting (website)

 

 

Opzet

De checklist Fysieke Belasting is ontwikkeld door TNO uit Nederland. Het is een eerste beoordelingsinstrument om de knelpunten op vlak van fysieke belasting zichtbaar te maken. Er is geen voorkennis van ergonomie vereist. Via de website kan de checklist ingevuld worden met een groen of rood licht als eindresultaat.

 
Wanneer de risico's aanwezig zijn, dienen deze verder geëvalueerd te worden op het tweede niveau. Daarvoor wordt doorverwezen naar specifieke tools zoals bvb de NIOSH methode voor het tillen, de KIM tool voor trekken en duwen, de HARM methode voor hand-arm taken, enz...

 
Naast energetische overbelasting, wordt ook sedentariteit of energetische onderbelasting als risico opgenomen. Hiervoor zijn echter nog geen methodes op het tweede niveau vastgelegd.

 

Risico
Vragen
Tillen en dragen

Meer dan 3 kg?
* meer dan 15 kg
* meer dan 2u/dag
* meer dan 3x/min
* onder kniehoogte, boven schouderhoogte
* ver van lichaam, omvangrijke lasten
* romp gedraaid of gekanteld
* meer dan 25 kg
* tillen én dragen

Trekken en duwen
Meer dan 6 kg ?
* zichtbare krachtinspanning
* houdingsverandering
* meer dan 200x/dag
* ondergrond nat, vies, oneffen
Hand-Arm taken
Meer dan 30 min/dag ?
* kracht meer dan 1kg met 1 hand
* geen neutrale houding hoofd / bovenarm / pols
Knielen - bukken - staan

Vaak knielen - bukken - staan
Meer dan 1u continu staan of 6u op dagbasis
Meer dan 1u staan met gebogen of gedraaide rug

Beeldschermwerk
Laptop >2u/dag of PC >3u/dag
Trillingen
Trillend gereedschap >1u/dag ?
* niet voelbaar of zichtbaar
* voelbaar
* zichtbaar onderarm, >4u/dag
* zichtbaar hele arm, >4u/dag
Rijden industriële voertuigen >2u/dag
Energetische overbelasting
Buiten adem >6u ?
Kans op overhitting ?
Energetische onderbelasting
Meer dan 75% tijd zitten ?
* langer dan 1,5u zonder pauze (7.5min)
* minder dan 3x/uur rechtstaan
Gezondheidsklachten Aanwezig ?

 

Voorbeeld
Ijses inpakken (filmpje)
Ijsjes inpakken.Doos ijsjes wegzetten

 

Risico
Vragen
Risico
Tillen en dragen

Meer dan 3 kg
* onder kniehoogte, boven schouderhoogte
* ver van lichaam

 
Trekken en duwen
/
 
Hand-Arm taken
Meer dan 30 min/dag
* geen neutrale houding pols
 
Knielen - bukken - staan

/

 
Beeldschermwerk
/
 
Trillingen
/
 
Energetische overbelasting
/
 
Energetische onderbelasting
Meer dan 75% tijd zitten
* langer dan 1,5u zonder pauze (7.5min)
* minder dan 3x/uur rechtstaan
 
Gezondheidsklachten Aanwezig  

 

Tillen. Een volle doos ijsjes boven het hoofd weggezet op een tweede transportband. Omdat de frequentie, duur en gewicht laag blijven is het riscico op overbelasting gering en dient dit niet verder onderzocht te worden.

 
Harm-Arm taken. Deze taak komt bijna de hele dag voor met een hoog aantal handbewegingen per minuut. De pols is meer dan 50% van de tijd in een niet-neutrale houding. Daarom dient dit verder geëvalueerd te worden. In Nederland is hiervoor de HARM methode ontwikkeld.
 

Het langdurig zitten of energetische onderbelasting is zeker aanwezig bij het inpakken van de ijsjes. Er zijn slechts twee pauzes van 10 minuten en een middagpauze. Tijdens het werk dient het tempo van de band gevolgd te worden en kunnen de medewerkers niet even rechtstaan. De aanwezigheid van gezondheidsklachten is dan te verwachten. De oorzaken dienen onderzocht te worden.

 

http://checklist.tno.stella-i.nl/

http://www.fysiekebelastingbeoordelen.tno.nl

 

 


Overzicht - checklist fysieke belasting - Stari - Fifarim

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans