Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

3D SSPP

 


 

Het programma 3D SSPP, 3D Static Strength Prediction Program [download], is ontwikkeld aan de universiteit van Michigan. Het berekent de vereiste statische krachten in alle gewrichten voor taken zoals heffen en tillen, trekken en duwen. Voor de lage rug wordt specifiek de uitgeoefende drukkracht op de tussenwervelschijven weergegeven. Het resultaat is hoeveel % van de mannen en vrouwen de nodige krachten kunnen uitoefenen bij de beschreven taak. De drukkracht in de lage rug worden vergeleken met de grenswaarde uit de NIOSH methode (3400N).

 

Stick figuur waarbij de houding kan aangepast worden of de richting van de krachten.3D figuur van de mens die automatisch wordt gegenereerd.

 

Opzet

3D SSPP kan gebruikt worden om de fysieke eisen van een werkpost te evalueren. Ook kunnen aanpassingen of nieuwe ontwerpen reeds op voorhand geëvalueerd worden vooraleer ze in werkelijkheid gemaakt worden. Het programma voorziet een simulatie op basis van de ingegeven antropometrie, houding en krachten. Een 3D grafische illustratie van de mens wordt automatisch gegenereerd. 3D SSPP moet/mag niet als enige methode gebruikt worden om een werkpost correct te ontwerpen. Andere criteria en en een professioneel oordeel blijven vereist.

 

Werkwijze

3D SSPP is vooral bruikbaar in de analyse van "trage" bewegingen, bijvoorbeeld het tillen van zware lasten, omdat de biomechanische berekeningen heeft effect van versnelling en momenten verwaarlozen. Dynamische taken worden best opgesplitst in "statische" deeltaken, die elk apart worden geëvalueerd.

 

Stap 1: Verzamelen van informatie

Onder de rubriek "task input" kunnen gegevens over antropometrie, de last en de houding ingegeven worden. Het geslacht, lengte en gewicht van de werknemer kan ingevoerd worden ("anthropometry"). Voor de last is het gewicht en de richting van de kracht van belang ("hand loads"). Om de houding te selecteren, bestaan er meerdere mogelijkheden.

 

Stap 2: Bepaal de houding

Het schatten van de gewrichtshoeken kan op drie manieren gebeuren. Door de plaats van de handen of de postie van de last ten opzichte van het lichaam in te geven, doet 3D SSPP automatisch een voorspelling van de houding. De houding van de 3D figuur die automatisch gegenereerd wordt, kan ook nog manueel aangepast worden tot de reële houding zoveel mogelijk benaderd wordt. Het meest correct blijft natuurlijk alle gewrichtshoeken afzonderlijk invoeren.

 

Voorbeeld resultaten van de analyse.

 

Stap 3: Analyse

Onder de rubriek "Reports" kunnen de uitslagen van de analyses teruggevonden worden:

* Krachten en momenten per gewricht

* Hoeveel % van de mensen deze kracht kunnen leveren

* Drukkrachten lage rug

 

Achtergrondinformatie

Om de statische krachten per gewricht te bepalen wordt gebruik gemaakt van het biomechanisch model uit het boek "Occupation Biomechanics" van Chaffin (1999). Ook de 2D analyse van drukkrachten ter hoogte van L5/S1 ("Sagittal plane lowback analysis") is hierop gebaseerd. Om een opdeling te maken in componenten die bijdragen tot de drukkrachten in de lage rug, doet 3D SSPP ook een "3D low back analysis" ter hoogte van L4/L5. Dit verklaart waarom de resultaten tussen beide analyses lichtjes kunnen verschillen.

 

 


Overzicht - 3D SSPP - Accelerometer - EAWS - EMG - FIFARIM - Hartslag - HARM - KIM - MAC - MDD - multiNIOSH - NIOSH - OCRA - OWAS - RULA - QEC - Snook - Strain Index - Stari

 

 

© 2006-2017 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans