Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

 

Wat is ergonomie?

"Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die de interactie tussen de mens en een systeem bestudeert. Ergonomie is het beroep dat alle informatie toepast om zodanig te ontwerpen dat het welzijn van de mens en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt (IEA, 2000)". Verder wordt nog een opdeling gemaakt in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie.

 

Wave ergonomie.Ergonomie rugzak.Ergonomie computer.

 

Werken op een ladder... liever niet 18-08-14

Een ladder is een transportmiddel en dient niet om op te werken. In de eerste plaats dient men een veiliger alternatief te zoeken. Bij een laag risico en kortdurig gebruik mag het wel, maar wat is dat dan? Lees meer

 

Trolley, rugzak, schoudertas,... hou het licht 17-08-14

De verkoop van boekentassen kent elk jaar zijn trends en hypes. Trolleys in het lager onderwijs, rugzakken in het middelbaar en enkele schoudertassen... Belangrijk op vlak van ergonomie is om de schooltas vooral licht te houden. Dat lukt vaak het best met een rugzak. Lees meer

 

EAWS: Ergonomic Assessment Worksheet 29-05-14

Deze tool werd in Duitsland ontwikkeld vanuit de automobielindustrie. Doel is om met één methode te voldoen aan de internationale normen rond manueel hanteren van lasten. Resultaat is de globale fysieke belasting op het lichaam en die op de bovenste ledematen door repetitief werk. Lees meer

 

FIFARIM: risico-inventarisatie ergonomie 28-05-14

Deze participatieve methode wordt door de overheid aangeboden om een risico-inventarisatie van ergonomische knelpunten te maken tijdens het manueel hanteren van lasten. Pluspunt is de visuele voorstelling van de risico's, minpunt is een omslachtige manier voor eenvoudige taken. Lees meer

 

Multidisciplinaire richtlijn computerwerk (NL) samengevat 02-05-14

De verschillende welzijnsverenigingen in Nederland hebben een evidence based richtlijn rond computerwerk opgesteld. Het achtergronddocument geeft een overzicht van de onderzoeken rond computergebruik, minder zitten, oogklachten en technostress. Een breed draagvlak voor ergonomie. Lees meer

 

MAPO index: risicoanalyse ergonomie in de zorg 02-05-14

De MAPO methode geeft een risicoanalyse ergonomie van een hele verpleegafdeling. Het is een heel volledige methode omdat ze verder kijkt dan de manuele transfer op zich. Er is ook aandacht voor de personeelsbezetting, tilhulpmiddelen, rolstoelen, omgeving en infrastructuureter leesbaar. Lees meer

 

Ergonomie laat stemmen met computer vlotter verlopen 26-04-14

Sinds 2012 zijn er nieuwe stemcomputers in omloop. Dat liep niet altijd van een leien dakje. In 2014 worden daarom proefsessies georganiseerd. Toch zijn de nieuwe computers een stap vooruit op vlak van ergonomie. De kiezer krijgt meer feedback, het scherm is kantelbaar en beter leesbaar. Lees meer

 

Landschapskantoren maken ergonomie nog belangrijker 17-03-14

Op vlak van ergonomie zijn landschapskantoren geen aanrader. Lawaai en gebrek aan privacy doen de concentratie en jobvoldoening afnemen. De productiviteit wordt er ook niet beter van. Een goede akoestiek, adequate verlichting en verstelbaar meubilair hebben wel positieve effecten. Lees meer

 

ISO-TR 12296: manueel verplaatsen van patiënten 10-03-14

Om een invulling te geven aan de risicoanalyse ergonomie van het manueel verplaatsen van mensen geeft dit technische rapport concrete handvatten. De verschillende stappen die worden uitgelegd zijn: identificeren van gevaren, evalueren van risico, beheersen van risico en evalueren van het effect. Lees meer

 

Kunnen flatscreens oogvermoeidheid geven door flikker? 02-03-14

De huidige flatscreens zijn LCD schermen die LEDs als achtergrondverlichting gebruiken. Bij een lage helderheid kunnen deze onzichtbare flikker geven, wat bij sommige mensen kan leiden tot oogvermoeidheid. Beeldschermen met een hoge maximale helderheid zijn niet altijd een voordeel. Lees meer

 

Verslag webinar "Will sitting kill us?" 01-03-14

Ergoweb organiseerde een webinar rond het populaire topic "zitten is dodelijk". Peter Budnick lichtte toe hoe onderzoek tot deze stelling heeft geleid. Tegelijk relativeert hij de stelling, maar het staat wel vast dat houdingsafwisseling noodzakelijk is. Lees meer

 

RSI Awareness Day 28-02-14

Op 28 februari wordt extra aandacht voor RSI gevraagd. In België heeft RSI zich in sneltempo opgewerkt tot meest aangevraagde beroepsziekte. Repetitieve of langdurig statische houdingen van de schouders, nek en pols kunnen op termijn overbelasting geven. Deze klachten worden RSI genoemd... Lees meer

 

Huidige inzichten en evoluties in ergonomie 24-02-14

Op het congres Navorming 2.0 van het PVI werden de huidige inzichten en evoluties in ergonomie anno 2014 gepresenteerd. Grote schermen, tablet, zitten is dodelijk, kantoorinrichting, risicobeoordeling manueel hanteren van lasten zijn hot topics binnen de fysieke ergonomie. Maar ergonomie is meer... Lees meer

 

Dynamisch kantoor 04-02-14

Een dynamisch kantoor integreert meer beweging en minder zitten in de lay-out van de kantoorruimte: verschillende taken in verschillende ruimtes, in verschillende houdingen. Verbinding en integratie van de ruimtes, nabijheid en zichtbaarheid van de medewerkers zijn bepalende factoren. Lees meer

 

Stari: subjectieve taakanalyse en risico-inventarisatie 03-02-14

In een risicoanalyse ergonomie worden de werknemers liefst zo vroeg mogelijk betrokken. De Stari-methode laat de taakanalyse en risico-inventarisatie door de mensen zelf uitvoeren met aanzet tot preventiemaatregelen. Dit vormt een goede input voor de ergonoom, de knelpunten worden duidelijk. Lees meer

 

 

 

© 2006-2014 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans