Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

 

Wat is ergonomie?

"Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die de interactie tussen de mens en een systeem bestudeert. Ergonomie is het beroep dat alle informatie toepast om zodanig te ontwerpen dat het welzijn van de mens en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt (IEA, 2000)". Verder wordt nog een opdeling gemaakt in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie.

 

Ergonomie computer.Risicoanalyse ergonomie in de zorg.Ergonomie stemomputer.

 

Relatie ergonomie en psychosociale factoren 15-09-15

Bij 800 bagageafhandelaars van vliegtuigen werden de lichamelijke klachten bevraagd en de psychosociale werkomstandigheden. Medewerkers die hier niet tevreden over zijn rapporteren meer lichamelijke klachten. Ergonomie moet hier ook oog voor hebben... Lees meer

 

IEA congres 2015: nieuwe onderzoeken in ergonomie 09-09-15

Op dit wereldcongres worden de nieuwste onderzoeken over ergonomie gepresenteerd. Verschillende samenvattingen van de keynote speakers en lezingen over kantoor, zorg, fysieke ergonomie, cognitieve en organisatie-ergonomie staan hier gebundeld... Lees meer

 

Langdurig staan: vermoeidheid blijft ook na het werk 01-09-15

Staan is een effectieve strategie om minder te zitten. Toch is langdurig staan ook een ergonomisch risico. De vermoeidheid in de benen kan objectief gemeten worden door middel van de muscle twitch force. Zo werd vastgesteld dat ook na het werk vermoeidheid blijft duren. De invloed van de ondergrond is beperkt... Lees meer

 

Kleurweergave en -temperatuur 01-09-15

De kwaliteit van het licht is een bepalende factor voor het ervaren comfort en de ergonomie. In deze studie werden lampen met een verschillende kleurweergave en -temperatuur met elkaar vergeleken. De objectieve mentale belasting kwam echter niet altijd overeen met de subjectieve voorkeur... Lees meer

 

Werken op opgewekte muziek verhoogt de aandacht 29-08-15

Routinetaken die een constante aandacht vragen zijn mentaal vermoeiend. Men schakelt snel over op automatische piloot en zo ontstaan er fouten. Dit onderzoek ging na of muziek daar een invloed op kan hebben? Jawel, maar niet alle muziek is even effectief.... Lees meer

 

Langdurig zitten als gezondheidsrisico 23-08-15

Langdurig zitten is schadelijk voor de gezondheid, een hot topic binnen de ergonomie. Het probleem en de omvang zijn ondertussen voldoende bewezen, de verklaring en oplossingen zijn gekend. In Australia heeft men daarom het "Stand Up Australia Program" opgezet, een multifactoriële aanpak.... Lees meer

 

Zelfrijdende auto's, een rol voor ergonomie 23-08-15

In Göteborg rijden reeds 100 zelfrijdende auto's van Volvo rond om het ontwerpproces ervan bij te sturen. Deze participatieve aanpak met eindgebruikers richt zich naar oplossingen en kijkt wat de mens of wat de auto het beste kunnen... Doel is minder ongevallen en minder letstels/doden. Lees meer

 

Uithoudingstraining bij fysiek zware beroepen 20-08-15

Wie fysiek zwaar werk doet, moet over een goede conditie beschikken. Wanneer men de zwaarte van het werk niet kan veranderen, kan het een strategie zijn om de uithouding te verbeteren. Dit maakt het werk relatief gezien lichter. Toch blijkt het gezondheidsrisico niet te verbeteren voor zware beroepen... Lees meer

 

Washington State Ergonomics Cost Benefit Model 24-07-15

Ergonomische interventies verdienen zich terug, maar is niet altijd evident om in geld uit te drukken. Aan de universiteit van Washington State heeft men daarom de literatuur verzameld rond kosten en baten van maatregelen op vlak van ergonomie. Resultaat is een gebruiksvriendelijk model. Lees meer

 

Blauw licht: een nieuw ergonomisch risico? 01-05-15

Kenmerkend voor LED lampen is dat de blauwe tint van het licht meer uitgesproken is. Dit heeft effect op ons bioritme en onze ogen. Computerwerk overdag en voor het slapen gaan, nachtwerk in fabriekshallen,... er is steeds meer blauw licht. Toch zijn er ook oplossingen. Lees meer

 

Compressiekousen: bevorderen het herstel, maar niet de prestatie 19-04-15
Wie regelmatig eens gaat lopen, heeft de kleurige compressiekousen zeker al opgemerkt. Maar werkt het? De prestatie tijdens het lopen verbetert alleszins niet. Na het lopen bevorderen de compressiekousen wel de doorbloeding met een beter herstel tot gevolg. Lees meer

 

Op naar een ergonomiecultuur: waar staat uw bedrijf ? 01-03-15

Het uitbouwen van een ergonomiecultuur gebeurt niet van vandaag op morgen. Verschillende ondernemingen bevinden zich op een verschillende trap van de cultuurladder van Hudson. Deze bestaat uit vijf treden: ontkennend, reactief, calculatief, proactief en vooruitstrevend. Lees meer

 

Hoe ergonomie zichtbaar maken? 19-10-14

Ergonomie is efficiënt werken op een gezonde manier. Winst in productiviteit is eenvoudig uit te drukken in een cijfer. Ziekteverzuim is echter minder tastbaar. Hoe kan men dit zichtbaar maken? De collega’s van veiligheid bieden inspiratie: “fysieke overbelastingsgraad” en het “ernstig ziekteverzuim”. Lees meer

 
Zijn LEDs klaar om TL verlichting te vervangen op kantoor? 30-08-14
In magazijnen of koude omgevingen is de keuze voor LED evident, voor kantoren zit de ergonomie op een scharniermoment. Nieuwe armaturen voor LEDs kunnen de TL buizen overtreffen, maar het is nog niet standaard. De retrofit LED-TL buizen laat men beter achterwege. Lees meer

 

 

© 2006-2014 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans