Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Wat is ergonomie?

"Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die de interactie tussen de mens en een systeem bestudeert. Ergonomie is het beroep dat alle informatie toepast om zodanig te ontwerpen dat het welzijn van de mens en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt (IEA, 2000)". Verder wordt nog een opdeling gemaakt in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie.

 

Ergonomie en zittenErgonomie en transpallet.Ergonomie en usability.

 

Hoe minder en minder lang zitten? 22-110-15

Ergonomie staat voor de moment in de kijker met het langdurig zitten. Dat is immers niet goed voor de gezondheid. Drie strategieën om dit aan te pakken: minder zitten, minder lang zitten en meer bewegen. Sit less, stand up en move more. Kies voor jezelf haalbare tips en probeer zitgewoontes om te zetten in vaker staan of bewegen. Lees meer

 

Welke jobs zijn zwaar werk? 29-10-15

In het debat rond werkbaar werk heeft ergonomie een belangrijke positie. Fysiek zwaar werk maakt het halen van de pensioenleeftijd niet evident. Het beroep van universiteitsprofessor en econoom daarentegen zijn het makkelijkst vol te houden tot 65 jaar... Deze studie vergeleek 120 verschillende jobs. Lees meer

 

Zitgedrag meten en beïnvloeden 25-10-15

Minder zitten en meer bewegen zijn een hot topic in de ergonomie. Een eerste stap in gedragsverandering is de bureelmedewerker bewust maken van zijn zitgedrag. Eenvoudige accelerometers maken het zitprofiel visueel. Daarna volgt het stellen van individuele doelen, maar ook omgeving en organisatie moeten mee aangepast zijn op vlak van ergonomie... Lees meer

 

RIE Algemene Kantoren 25-10-15

Beeldschermwerk is goed gekend terrein voor de ergonomie. Na het wegvallen van het verplicht medisch onderzoek vanaf 2016, komt de specifieke risicoanalyse meer op de voorgrond. In Nederland heeft men een online assessment too ontwikkeld, die verder gaat dan ergonomie... Lees meer

 

Hoe duw- en trekkrachten meten? 25-10-15

Meten is weten, ook in de ergonomie... Duw- en trekkrachten kunnen eenvoudig gemeten worden door middel van een dynamometer. De interpretatie van de resultaten is iets moeilijker. Daarvoor moet men op een gestandaardiseerde manier meten. Lees meer

 

Relatie ergonomie en psychosociale factoren 15-09-15

Bij 800 bagageafhandelaars van vliegtuigen werden de lichamelijke klachten bevraagd en de psychosociale werkomstandigheden. Medewerkers die hier niet tevreden over zijn rapporteren meer lichamelijke klachten. Ergonomie moet hier ook oog voor hebben... Lees meer

 

IEA congres 2015: nieuwe onderzoeken in ergonomie 09-09-15

Op dit wereldcongres worden de nieuwste onderzoeken over ergonomie gepresenteerd. Verschillende samenvattingen van de keynote speakers en lezingen over kantoor, zorg, fysieke ergonomie, cognitieve en organisatie-ergonomie staan hier gebundeld... Lees meer

 

Langdurig staan: vermoeidheid blijft ook na het werk 01-09-15

Staan is een effectieve strategie om minder te zitten. Toch is langdurig staan ook een ergonomisch risico. De vermoeidheid in de benen kan objectief gemeten worden door middel van de muscle twitch force. Zo werd vastgesteld dat ook na het werk vermoeidheid blijft duren. De invloed van de ondergrond is beperkt... Lees meer

 

Kleurweergave en -temperatuur 01-09-15

De kwaliteit van het licht is een bepalende factor voor het ervaren comfort en de ergonomie. In deze studie werden lampen met een verschillende kleurweergave en -temperatuur met elkaar vergeleken. De objectieve mentale belasting kwam echter niet altijd overeen met de subjectieve voorkeur... Lees meer

 

Werken op opgewekte muziek verhoogt de aandacht 29-08-15

Routinetaken die een constante aandacht vragen zijn mentaal vermoeiend. Men schakelt snel over op automatische piloot en zo ontstaan er fouten. Dit onderzoek ging na of muziek daar een invloed op kan hebben? Jawel, maar niet alle muziek is even effectief.... Lees meer

 

Langdurig zitten als gezondheidsrisico 23-08-15

Langdurig zitten is schadelijk voor de gezondheid, een hot topic binnen de ergonomie. Het probleem en de omvang zijn ondertussen voldoende bewezen, de verklaring en oplossingen zijn gekend. In Australia heeft men daarom het "Stand Up Australia Program" opgezet, een multifactoriële aanpak.... Lees meer

 

Zelfrijdende auto's, een rol voor ergonomie 23-08-15

In Göteborg rijden reeds 100 zelfrijdende auto's van Volvo rond om het ontwerpproces ervan bij te sturen. Deze participatieve aanpak met eindgebruikers richt zich naar oplossingen en kijkt wat de mens of wat de auto het beste kunnen... Doel is minder ongevallen en minder letstels/doden. Lees meer

 

Uithoudingstraining bij fysiek zware beroepen 20-08-15

Wie fysiek zwaar werk doet, moet over een goede conditie beschikken. Wanneer men de zwaarte van het werk niet kan veranderen, kan het een strategie zijn om de uithouding te verbeteren. Dit maakt het werk relatief gezien lichter. Toch blijkt het gezondheidsrisico niet te verbeteren voor zware beroepen... Lees meer

 

Washington State Ergonomics Cost Benefit Model 24-07-15

Ergonomische interventies verdienen zich terug, maar is niet altijd evident om in geld uit te drukken. Aan de universiteit van Washington State heeft men daarom de literatuur verzameld rond kosten en baten van maatregelen op vlak van ergonomie. Resultaat is een gebruiksvriendelijk model. Lees meer

 

Blauw licht: een nieuw ergonomisch risico? 01-05-15

Kenmerkend voor LED lampen is dat de blauwe tint van het licht meer uitgesproken is. Dit heeft effect op ons bioritme en onze ogen. Computerwerk overdag en voor het slapen gaan, nachtwerk in fabriekshallen,... er is steeds meer blauw licht. Toch zijn er ook oplossingen. Lees meer

 

Compressiekousen: bevorderen het herstel, maar niet de prestatie 19-04-15
Wie regelmatig eens gaat lopen, heeft de kleurige compressiekousen zeker al opgemerkt. Maar werkt het? De prestatie tijdens het lopen verbetert alleszins niet. Na het lopen bevorderen de compressiekousen wel de doorbloeding met een beter herstel tot gevolg. Lees meer

 

 

© 2006-2015 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans