Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

Wat is ergonomie?

"Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die de interactie tussen de mens en een systeem bestudeert. Ergonomie is het beroep dat alle informatie toepast om zodanig te ontwerpen dat het welzijn van de mens en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt (IEA, 2000)". Verder wordt nog een opdeling gemaakt in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie.

 

Maand van de Ergonomie.

 
Exoskeletons in de industrie 16-10-16

Een groeiende ontwikkeling binnen ergonomie zijn exoskeletons op het werk. Een externe structuur, die men op het lichaam draagt, kan passief of actief een beweging of statische houding mee ondersteunen. Dat maakt het werk lichter, er is minder spieractiviteit nodig en de druk op de lage rug vermindert. Lees meer

 
Smartphone achter het stuur leidt af, maar we doen het wel... 21-08-16

Ergonomie en veiligheid gaan soms nauw samen. Een GSM achter het stuur beperkt de visuele aandacht en leidt zo tot ongevallen. Iedereen weet het en velen doen het. Maar wat doen mensen allemaal op hun smartphone tijdens het autorijden? Veel meer dan bellen en sms'en... Lees meer

 

Redundant coderen 21-08-16

Een belangrijk principe in de cognitieve ergonomie is het redundant coderen. We geeft de boodschap weer op verschillende manieren. Het verkeerslicht voor voetgangers heeft een figuur, kleur en plaats. Zo worden fouten door vergissingen voorkomen. Lees meer

 

Effect van zit-statafels en middagwandelen in contact centers 22-07-16

De medewerkers van contact centers hebben een zittend beroep. Daarom werd bij Colruyt Group de invloed van zit-statafels en middagwandelen nagegaan gedurende vier maanden. Persoonlijke coaching met het afstemmen van individuele doelen liet de interventies tot hun recht komen. Lees meer

 
WHI - werkhoudingsinstrument 22-07-16
Houding is een belangrijke factor in ergonomie. TNO ontwikkelde daarom een methode om per taak snel te kunnen beoordelen of de verschillende werkhoudingen aanvaardbaar zijn of niet. Doel is gezondheidsrisico’s door ongunstige houdingen te vermijden. Lees meer

 
Ergonomie bij orderpickers 12-06-16

Orderpickers of rondhalers doen fysiek werk. De risicofactoren ergonomie zijn daarbij de fequentie, het gewicht, de houding en omstandigheden. Toch zijn er verschillende ergonomische verbeteringen mogelijk van hoogtes aanpassen tot automatiseren. Lees meer

 
Wie zit er veel en beweegt er veel op het werk? 12-06-16

Het vele zitten blijft de ergonomie beroeren. Om gericht aan preventie te kunnen doen, is het interessant te weten met welke factoren het zitten verband houdt. Deze review bracht de verschillende onderzoeken rond minder zitten en meer bewegen op het werk samen. Lees meer

 
Jobrotatie: invloed op productiviteit en gezondheid 11-04-16
Jobrotatie is een veel geadviseerde preventiemaatregelen binnen ergonomie om overbelasting te voorkomen. Productiviteit en gezondheid werden subjectief bevraagd en objectief gemeten. Met toenemende leeftijd verkiezen de operatoren een meer gevarieerde en trage rotatie. Lees meer

 
Hartslag is goede parameter voor cognitieve belasting 11-04-16

Het objectiveren van de cognitieve of mentale belasting blijft een uitdaging binnen de ergonomie. De hartslag blijkt een effectieve parameter om het onderscheid te maken tussen hoog en laag mentaal belastende taken. Het bewust worden van stressmomenten is een eerste stap in het aanpakken ervan. Lees meer

 
Jack computermodel 06-03-16

Jack is een mensmodel in 3D voor op de computer. De tool laat toe om de mens te simuleren in een ontwerp en virtueel een ergonomische analyse uit te voeren van het product of de werkpost. Het gebruik van Jack bespaart tijd en geld door vroegtijdig de ergonomie in het ontwerp te optimaliseren. Lees meer

 

Werkbaar Werk: inzetten op ergonomie 06-03-16

Werkbaar werk betekent dat er een balans is tussen iemands capaciteiten en de vereisten van zijn job. Wil men meer mensen terug aan het werk krijgen of langer aan het werk houden, dan dient dit evenwicht bewaakt te worden. Voor fysiek werk is inzetten op ergonomie noodzakelijk. Lees meer

 

Internationale RSI dag 29-02-16

Dit jaar is 29 februari "Internationale RSI Dag". Bedoeling is om Repetitive Strain Injuries in de kijker te zetten. Ook in België komen deze overbelastingsklachten aan de nek, schouders, armen, polsen, handen,... vaak voor. RSI staat op nummer 1 bij aanvragen van het Fonds voor Beroepsziekten. Lees meer

 

Een nieuwe Vlaamse Ergonomie Vereniging - VerV 20-02-16

De Vlaamse Ergonomievereniging wil een dynamisch netwerk bieden voor iedereen die bezig is met ergonomie. De focus ligt op drie werkgroepen: kantoor, zorg en industrie. De belangrijkste doelstelling is kennis en informatie uitwisselen via studiedagen en workshops. www.verv.be

 

Audi kijkt naar ergonomie van de toekomst 14-02-16

Bij Audi heeft men nagedacht hoe de werkplek van de toekomst er zal uitzien. Nieuwe technologieën op vlak van ergonomie spelen daarin een belangijke rol: samenwerking mens-robot, exoskelet, orthesen op maat en automatisch transport zijn ergonomische innovaties. Lees meer

 

Verslag webinar "NIOSH Lifting Equation" 07-02-16

In deze webinar werden ter nagedachtenis van Thomas Waters zijn belangrijkste verwezenlijkingen toegelicht: de NIOSH Lifting Equation en algoritmes voor de keuze van hulpmiddelen in de zorgsector. De NIOSH methode is nog steeds een referentie binnen ergonomie. Lees meer

 

Laden en lossen van containers met de ManRider 07-02-16

Het manueel laden en lossen van containers is een klassiek knelpunt op vlak van ergonomie en veiligheid. Met de ManRider staat de operator een in hoogte regelbaar platform met transportband. Zo verloopt het tillen sneller en in een betere houding, een verbetering op vlak van ergonomie. Lees meer

 

Touchscreens: ergonomische aspecten 24-01-16

Touchscreens zijn standaard geworden voor publieke beetaalautomaten. Ook in werkcontext doen ze hun intrede waarbij ze soms frequent bediend moeten worden zoals bvb een kassasysteem. Dat vraagt aandacht voor ergonomie, in de eerste plaats de hoogte en helling van de touchscreens. Lees meer

 

OCRA checklist: een update 03-01-16

De OCRA checklist is goed ingeburgerd in de ergonomie. In 2013 werd de methode geëvalueerd en aangepast. Belangrijk is dat de herstelfactor zwaarder zal doorwegen bij hoog repetitieve taken. De score voor herstel wordt niet meer opgeteld, maar vermenigvuldigd. Nu ook in het Nederlands. Lees meer

 

Effect van interventies rond minder zitten en meer bewegen? 03-01-16

Deze review bekijkt het effect van actieve burelen, acties om de trap te gebruiken en persoonlijke coaching. Alle ergonomische interventies hebben een positief effect op minder zitten en/of meer bewegen. Bij zit-statafels is dat vooral op het werk, persoonlijke coaching werkt vooral buiten het werk. Lees meer

 

Hoe minder en minder lang zitten? 22-11-15

Ergonomie staat voor de moment in de kijker met het langdurig zitten. Dat is immers niet goed voor de gezondheid. Drie strategieën om dit aan te pakken: minder zitten, minder lang zitten en meer bewegen. Sit less, stand up en move more. Kies voor jezelf haalbare tips en probeer zitgewoontes om te zetten in vaker staan of bewegen. Lees meer

 

 

© 2006-2016 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans