Figuur ergonomie

ERGONOMIE site.be

informatie en onderzoek over ergonomie

 

 

 

Wat is ergonomie?

"Ergonomie is de wetenschappelijke discipline die de interactie tussen de mens en een systeem bestudeert. Ergonomie is het beroep dat alle informatie toepast om zodanig te ontwerpen dat het welzijn van de mens en de globale prestatie van het systeem geoptimaliseerd wordt (IEA, 2000)". Verder wordt nog een opdeling gemaakt in fysieke ergonomie, cognitieve ergonomie en organisatie ergonomie.

 

Knielen en hurken op het werk.KIM ergonomie.

 

Op naar een ergonomiecultuur: waar staat uw bedrijf ? 01-03-14

Het uitbouwen van een ergonomiecultuur gebeurt niet van vandaag op morgen. Verschillende ondernemingen bevinden zich op een verschillende trap van de cultuurladder van Hudson. Deze bestaat uit vijf treden: ontkennend, reactief, calculatief, proactief en vooruitstrevend. Lees meer

 

Thuiswerken: verplichtingen rond ergonomie? 03-01-14

Met thuiswerken wordt tegenwoordig telewerken van thuis uit bedoeld. Dit is op regelmatige basis niet op de bedrijfslocatie werken met gebruik van informatietechnologie. Thuis geldt echter dezelfde wetgeving als op kantoor. De werkgever is verantwoordelijk voor ergonomie. Lees meer
 

Knielen en hurken op het werk 03-01-14

Geknield en gehurkt werken zijn belastend voor de knieën wanneer dit vaak en gedurende lange tijd voorkomt. Knielappen echter hebben een beperkt effect, evenmin een vlijkar. Het vermijden van geknield werken door een lange steel of een andere houding zijn het meest effectief. Lees meer
 

De KIM methodes: voor gevorderden 03-12-14

Twee Duitse grondleggers van de KIM methodes waren te gast om meer uitleg te geven over de ontwikkeling, validiteit en toepassing van de tools. Als snelle screeningtool hebben de KIM tools snel bekendheid verworven in het Vlaamse werkveld, ook bij ergonomen. Maar waar liggen de limieten? Lees meer
 

Microsoft - New World of Work 02-11-14

Een warme ontvangst bij Microsoft in Zaventem zorgde voor een inspirerende studiedag over het Nieuwe Werken. Dit is meer dan zomaar medewerkers thuis laten werken, the New World of Work is een visie, randvoorwaarden zijn een nieuwe bedrijfscultuur, technologie en locaties. Lees meer

 

Tablets in de klas: SWOT analyse 19-10-14

Tablets hebben hun stek in het onderwijs verworven. Het motiveert, ontwikkelt vaardigheden en zorgt voor dynamiek. Toch is het een aanvullend leermiddel, het kan de schoolboeken niet vervangen. Ergonomie staat voor efficiënt leren op een gezonde manier, dat moet mogelijk zijn. Lees meer
 

Hoe ergonomie zichtbaar maken? 19-10-14

Ergonomie is efficiënt werken op een gezonde manier. Winst in productiviteit is eenvoudig uit te drukken in een cijfer. Ziekteverzuim is echter minder tastbaar. Hoe kan men dit zichtbaar maken? De collega’s van veiligheid bieden inspiratie: “fysieke overbelastingsgraad” en het “ernstig ziekteverzuim”. Lees meer

 

Het Nieuwe Werken: impact voor ergonomie 30-08-14

Het Nieuwe Werken staat voor het altijd en overal kunnen werken. De oorsprong was vooral economisch, maar ondertussen hebben architecten, HRM en ICT zich het Nieuwe Werken ook aangetrokken. Uiteindelijk draait het nog steeds om de werknemer zijn productiviteit en welzijn, tevens de twee grote doelen van ergonomie. Lees meer

 
Zijn LEDs klaar om TL verlichting te vervangen op kantoor? 30-08-14
In magazijnen of koude omgevingen is de keuze voor LED meer evident, voor kantoren zitten we op een scharniermoment. Nieuwe armaturen voor LEDs kunnen de TL buizen overtreffen, maar het is nog niet standaard. De retrofit LED-TL buizen laat men beter achterwege. Lees meer

 
Werken op een ladder... liever niet 18-08-14
Een ladder is een transportmiddel en dient niet om op te werken. In de eerste plaats dient men een veiliger alternatief te zoeken. Bij een laag risico en kortdurig gebruik mag het wel, maar wat is dat dan? Lees meer

 

Trolley, rugzak, schoudertas,... hou het licht 17-08-14

De verkoop van boekentassen kent elk jaar zijn trends en hypes. Trolleys in het lager onderwijs, rugzakken in het middelbaar en enkele schoudertassen... Belangrijk op vlak van ergonomie is om de schooltas vooral licht te houden. Dat lukt vaak het best met een rugzak. Lees meer

 

EAWS: Ergonomic Assessment Worksheet 29-05-14

Deze tool werd in Duitsland ontwikkeld vanuit de automobielindustrie. Doel is om met één methode te voldoen aan de internationale normen rond manueel hanteren van lasten. Resultaat is de globale fysieke belasting op het lichaam en die op de bovenste ledematen door repetitief werk. Lees meer

 

FIFARIM: risico-inventarisatie ergonomie 28-05-14

Deze participatieve methode wordt door de overheid aangeboden om een risico-inventarisatie van ergonomische knelpunten te maken tijdens het manueel hanteren van lasten. Pluspunt is de visuele voorstelling van de risico's, minpunt is een omslachtige manier voor eenvoudige taken. Lees meer

 

Multidisciplinaire richtlijn computerwerk (NL) samengevat 02-05-14

De verschillende welzijnsverenigingen in Nederland hebben een evidence based richtlijn rond computerwerk opgesteld. Het achtergronddocument geeft een overzicht van de onderzoeken rond computergebruik, minder zitten, oogklachten en technostress. Een breed draagvlak voor ergonomie. Lees meer

 

MAPO index: risicoanalyse ergonomie in de zorg 02-05-14

De MAPO methode geeft een risicoanalyse ergonomie van een hele verpleegafdeling. Het is een heel volledige methode omdat ze verder kijkt dan de manuele transfer op zich. Er is ook aandacht voor de personeelsbezetting, tilhulpmiddelen, rolstoelen, omgeving en infrastructuureter leesbaar. Lees meer

 

 

 

© 2006-2014 www.ergonomiesite.be - Mailen naar Roeland Motmans